You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Zanim rozpoczniesz

 • Upewnij się, że komputer z systemem Windows 10 lub urządzenie Surface są zgodne ze standardem Bluetooth 4.0. Mysz Microsoft Arc wymaga systemu Windows 10 na hoście Bluetooth 4.0 nawiązywania połączenia. Jeśli nie wiesz, czy host jest zgodny z Bluetooth 4.0, skontaktuj się z producentem OEM.

 • Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona. Jeśli łączność Bluetooth jest wyłączona, mysz Microsoft Arc nie będzie widoczna dla hosta. Aby to sprawdzić, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz ikonę Centrum akcji   znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu, na prawo od daty i godziny.

 2. Znajdź kafelek Bluetooth i sprawdź, czy jest podświetlony lub włączony. Jeśli nie ma kafelka Bluetooth, wybierz pozycję Rozwiń w Centrum akcji, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

 • Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony. Tryb samolotowy odłącza urządzenie od Internetu i uniemożliwia hostowi łączenie się z urządzeniami Bluetooth i sieciami bezprzewodowymi. Aby sprawdzić, czy tryb samolotowy jest wyłączony, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij ikonę Centrum akcji   znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu, na prawo od daty i godziny.

 2. Znajdź kafelek trybu samolotowego i sprawdź, czy jest wyłączony. Jeśli nie ma kafelka trybu samolotowego, wybierz pozycję Rozwiń, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

Parowanie myszy Microsoft Arc

 1. Na spodzie myszy Microsoft Arc naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania, aż dioda LED zacznie migać.

 2. Na powierzchni lub na komputerze z systemem Windows 10 Wybierz pozycję uruchom > Ustawienia> urządzenia > bluetooth& inne urządzenia > Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie > Bluetooth.  

 3. Na liście urządzeń Bluetooth dotknij lub wybierz Microsoft Arc Mouse.

 4. Dotknij lub wybierz Paruj. Rozpocznie się instalacja myszy Microsoft Arc.

Masz problemy z parowaniem myszy Microsoft Arc? Wypróbuj Rozwiązywanie problemów z myszą Microsoft Arc

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×