Po dodaniu odwołania internetowego do projektu w programie Visual Studio 2005 jest wyświetlany komunikat o błędzie: "Narzędzie niestandardowe" MSDiscoCodeGenerator "nie powiodło się"

Uwzględnij następujący scenariusz. Do projektu można dodać odwołanie do sieci Web w programie Microsoft Visual Studio 2005. W przypadku pliku WSDL (Web Services Description Language) opisującego usługę sieci Web pierwszy <schemat> element zawiera domyślną przestrzeń nazw. Na przykład pierwszy <schemat> jest podobny do następującego:

<xsd:schema xmlns="http://<URL>" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://<URL>" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

W tym scenariuszu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Narzędzie niestandardowe "MSDiscoCodeGenerator" nie powiodło się. Nie można zaimportować powiązania "BindingName" z obszaru nazw "http://NamespaceLocation".

Ponadto w oknie Lista błędów jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Błąd 1 błąd narzędzia niestandardowego: nie można zaimportować usługi WebService/Schema. nie można zaimportować powiązania "BindingName" z obszaru nazw "http://NamespaceLocation". Nie można zaimportować operacji "OperationName". Brakuje elementu "ElementName".

Aby rozwiązać ten problem, Uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Ta poprawka jest jednak przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w przypadku systemów, w których występuje ten konkretny problem. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli nie jest to poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Aby pobrać tę poprawkę z galerii kodu MSDN, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://code.msdn.microsoft.com/KB925492Uwaga Galeria kodu MSDN wyświetla Języki, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli nie widzisz odpowiedniego języka, oznacza to, że strona zasobów galerii kodu jest niedostępna dla tego języka.Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jeśli jest wymagane rozwiązanie problemu, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej konkretnej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft .NET Framework 2,0.

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

System.xml.dll

2.0.50727.215

2 035 712

20-Sep-2006

10:01

x86

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×