Symptomy

Po otwarciu skoroszytu program Microsoft Excel może wyświetlać wiele okien zawierających kopię tego samego skoroszytu. Ponadto na pasku tytułu jest wyświetlana nazwa skoroszytu, a po niej dwukropek i liczba, na przykład skoroszycie Zeszyt1:1 i skoroszycie Zeszyt1:2. Na pasku zadań w systemie Microsoft Windows jest również wyświetlany przycisk dla każdego z tych okien.

Przyczyna

To zachowanie występuje, jeśli skoroszyt został zapisany po otwarciu wielu okien dla tego skoroszytu.

Rozwiązanie

Aby zmienić to zachowanie, Zamknij dodatkowe okna, a następnie Zapisz skoroszyt. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Zamknij (X w prawym górnym rogu) niepotrzebnego okna.Uwaga: Jeśli klikniesz pozycję Zamknij w menu plik , program Excel zamknie wszystkie okna zawierające skoroszyt. Ustawienia są zachowywane, po następnym otwarciu skoroszytu zostaną wyświetlone wszystkie okna.

  2. Powtarzaj krok 1, aż zostanie otwarte tylko okno, które chcesz otworzyć. Uwaga: gdy tylko jedno okno jest otwarte, na pasku tytułu nie jest już wyświetlany dwukropek i liczba.

  3. Naciśnij klawisze CTRL + S, aby zapisać skoroszyt.

Więcej informacji

Program Excel umożliwia otwieranie wielu okien w celu wyświetlenia jednego skoroszytu. Jest to przydatne, gdy chcesz wyświetlać różne arkusze w tym samym skoroszycie lub różnych obszarach dużego arkusza jednocześnie. Aby na przykład wyświetlić wiele arkuszy w aktywnym skoroszycie, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć nowy winodw. Program Excel wyznacza wiele okien tego samego skoroszytu, dodając dwukropek i liczbę do nazwy pliku na pasku tytułu.

  2. Przełącz się do nowego okna, a następnie kliknij arkusz, który chcesz wyświetlić.

  3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego arkusza, który chcesz wyświetlić w oknie.

Jeśli zamkniesz i zapiszesz plik podczas wyświetlania wielu okien, ustawienia okna są zachowywane. Dlatego po ponownym otwarciu skoroszytu pojawią się te same wielokrotne okna.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×