Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Wysyłasz wiadomość e-mail przy użyciu skrzynki pocztowej programu Microsoft Exchange Server 2016.

  • Wiersz tematu wiadomości e-mail zawiera nierozpoznany zestaw znaków ChineseBig5 (wartość zestawu znaków to 136) kodowane znaki.

W tym scenariuszu wiadomość e-mail nie jest dostarczana. Ponadto nie jest wyświetlany komunikat z raportem o niedostarczeniu (NDR).

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ nazwa zestawu znaków (136) nie jest zdefiniowana jako ChineseBig5 w bazie danych programu Exchange. W związku z tym, gdy program Exchange Server 2016 próbuje zdekodować wiadomość e-mail, występuje nieprawidłowy wyjątek charset.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj zbiorczą aktualizację 11 dla programu exchange Server 2016 lub nowszej zbiorczej aktualizacji dla programu Exchange Server 2016.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Informacje o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×