Podano niepoprawny dokument w dzienniki Intrastat we włoskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Szablon: CPR — szablon Fiacx kodu systemu Navision

Nr błędu: 211714 (Obsługa zawartości)

Faktury i faktury korygującej numer w usługach UE, dzienniki Intrastat należy numer dokumentu wewnętrznie przypisanym do dokumentu przez włoskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009. Ten problem występuje w następujących produktach:

  • W wersji włoskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Wersja włoska z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli ta poprawka nie została ogłoszona do publicznego pobierania (tzn. publiczny adres URL tej poprawki nie jest podany w treści artykułu), dystrybucja wymaga akceptacji kierownika technicznego, starszego członka zespołu lub menedżera i stosuje się następujące informacje:

  • Aby otrzymać poprawkę, klient musi napotkać błąd, który jest wymieniony w sekcji "Symptomy".

  • Należy śledzić klientom wysyła się poprawkę i przesłać im następny dodatek service pack, kiedy będzie dostępny (Jeśli zostanie wydany dodatek service pack).

Ta poprawka zostanie uwzględniona zostanie uwzględniona w wersji włoskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 i włoskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta systemu Microsoft Dynamics NAV są wylogowani systemu. Obejmuje to usług systemu Microsoft Dynamics NAV aplikacji serwera (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

  • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

  • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i 9015 identyfikator obiektu systemu

    obiekt.

Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych. Przed zastosowaniem zmiany, zaimportuj wszystkie aktualizacje SEPA.

Aby rozwiązać ten problem, Zmień kod w funkcji ValidateSourceEntryNo w tabeli Wiersz dziennika Intrastat (263) w następujący sposób:

Istniejący kod

...GLSetup.GET;
IF VATEntry.GET(SourceEntryNo) THEN BEGIN
Date := VATEntry."Operation Occurred Date";
"Country/Region Code" := VATEntry."Country/Region Code";
"VAT Registration No." := VATEntry."VAT Registration No.";

// Delete the following lines.
// PS58630. BEGIN
// Amount := VATEntry.Base;
// "Document No." := VATEntry."Document No.";
// "Statistics Period" := IntrastatJnlBatch."Statistics Period";

Amount := VATEntry.Base;
IF VATEntry.Type = VATEntry.Type::Purchase THEN
"Document No." := VATEntry."External Document No."
ELSE
"Document No." := VATEntry."Document No.";
"Statistics Period" := IntrastatJnlBatch."Statistics Period";
// PS58630.END
// End of the deleted lines.

"Service Tariff No." := VATEntry."Service Tariff No.";
"Transport Method" := VATEntry."Transport Method";
"Payment Method" := VATEntry."Payment Method";
IF VATEntry.Type = VATEntry.Type :: Sale THEN BEGIN
...

Kod zastępczy

...GLSetup.GET;
IF VATEntry.GET(SourceEntryNo) THEN BEGIN
Date := VATEntry."Operation Occurred Date";
"Country/Region Code" := VATEntry."Country/Region Code";
"VAT Registration No." := VATEntry."VAT Registration No.";

// Add the following lines.
// VSTF333211.begin
// PS58630. BEGIN
Amount := VATEntry.Base;
"Document No." := VATEntry."Document No.";
"Statistics Period" := IntrastatJnlBatch."Statistics Period";
//Amount := VATEntry.Base;
//IF VATEntry.Type = VATEntry.Type::Purchase THEN
// "Document No." := VATEntry."External Document No."
//ELSE
// "Document No." := VATEntry."Document No.";
//"Statistics Period" := IntrastatJnlBatch."Statistics Period";
// PS58630.END
// VSTF333211.end
// End of the added lines.

"Service Tariff No." := VATEntry."Service Tariff No.";
"Transport Method" := VATEntry."Transport Method";
"Payment Method" := VATEntry."Payment Method";
IF VATEntry.Type = VATEntry.Type :: Sale THEN BEGIN
...


Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

  • W wersji włoskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Włoska wersja dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

VSFT DynamicsNAVSE: 333211

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.

Autor: vagarcia
Writer: v-six
Weryfikacja tech.: vagarcia
Editor:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×