Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Trzeba upewnić się, że można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas odwiedzania witryny Microsoft Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może zostać wyświetlony następujący lub podobny komunikat o błędzie:

Kod błędu: 0x8DDD0002

Aby zainstalować elementy z witryny Windows Update, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli ten komputer jest podłączony do sieci, także ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury.

Ten komunikat jest wyświetlany nawet po zalogowaniu się jako administrator lub członek grupy Administratorzy.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryn Windows Update i Microsoft Update, zobacz sekcję „Więcej informacji”.

Przyczyna

Przyczyny takiego zachowania mogą być następujące:

 1. Użytkownik nie jest zalogowany jako członek lokalnej grupy Administratorzy.

 2. Użytkownik nie ma uprawnień do określonego folderu lub kluczy rejestru.

 3. System operacyjny nie jest w stanie odczytać danych z folderu %Systemroot%\System32\Catroot2.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może być przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Użytkownik może modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod. Jeżeli po zastosowaniu metody 1 problem nie zostanie rozwiązany, zastosuj metodę 2.

 • Metoda 1Weryfikacja, czy użytkownik jest zalogowany jako członek lokalnej grupy Administratorzy.

  Windows XPKliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie nusrmgr.cpl, a następnie kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno Konta użytkowników.

  Jeśli należysz do domeny sieci, wykonaj następujące kroki:

  1. W oknie Konta użytkowników kliknij swoje konto na liście, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  2. Na karcie Członkostwo grupy sprawdź, czy należysz do grupy Administratorzy.

  Jeśli nie należysz do domeny sieci, wykonaj następujące kroki:

  1. W oknie Konta użytkowników kliknij swoje konto i sprawdź, czy pod nazwą konta jest napisane Administrator komputera.

  Windows 2000

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie compmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Na liście Zarządzanie komputerem rozwiń pozycję Narzędzia systemowe, rozwiń pozycję Użytkownicy i grupy, a następnie kliknij folder Użytkownicy.

  3. W prawym okienku okna Zarządzanie komputerem kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, którego uprawnienia chcesz zweryfikować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Członek grupy sprawdź, czy w polu Członek grupy jest podana nazwa grupy Administratorzy.

  Po zalogowaniu się jako administrator odwiedź ponownie witrynę Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Jeśli problem został rozwiązany, pomiń kolejne kroki.

 • Metoda 2 Usunięcie tymczasowych plików internetowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz program Internet Explorer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

  2. W oknie Opcje internetowe kliknij kartę Ogólne, w obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki, a następnie kliknij przycisk OK.

  Spróbuj ponownie odwiedzić witrynę Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Jeśli problem został rozwiązany, pomiń kolejne kroki.

 • Metoda 3Weryfikacja uprawnień do kluczy rejestru wykorzystywanych przez klienta usługi Windows Update i klienta usługi Microsoft Update.

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: W systemie Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows NT 4.0 należy wpisać regedt32 zamiast „regedit”.

  2. Zlokalizuj i zaznacz następujący klucz rejestru:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate

  3. W menu Edycja kliknij polecenie Uprawnienia, kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz tekst wszyscy w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.

   Uwaga: W systemie Windows 2000 lub Windows NT 4.0 należy kliknąć polecenie Uprawnienia w menu Zabezpieczenia.

  4. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

  5. Zaznacz pozycję Wszyscy na liście Nazwa grupy lub użytkownika.

  6. W obszarze Uprawnienia dla Wszyscy zaznacz pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj.

   Zwróć uwagę, że pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj jest obecnie również zaznaczone.

  7. Zaznaczaj po kolei każdego użytkownika na liście Nazwa grupy lub użytkownika, a następnie sprawdzaj, czy w kolumnie Odmawiaj nie są zaznaczone żadne pola wyboru. Wyczyść wszelkie zaznaczone pola wyboru w kolumnie Odmawiaj.

  8. Kliknij przycisk Zaawansowane, kliknij pole wyboru Zamień wpisy uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  9. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk TAK, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

  Spróbuj ponownie odwiedzić witrynę Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Jeśli problem został rozwiązany, pomiń kolejne kroki.

 • Metoda 4 Weryfikacja uprawnień użytkownika do struktury folderów wykorzystywanej przez klienta usługi Windows Update i klienta usługi Microsoft Update.

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie explorer, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Rozwiń węzeł Mój komputer, rozwiń węzeł dysku systemowego, a następnie rozwiń folder WINDOWS.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SoftwareDistribution, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. W oknie Właściwości: SoftwareDistribution kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie zweryfikuj, czy użytkownik znajduje się na liście Nazwy grup lub użytkownika.

  5. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika zaznacz pozycję Wszyscy. W obszarze Uprawnienia dla Wszyscy zaznacz pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj.

   Zwróć uwagę, że pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj jest obecnie również zaznaczone.

  Spróbuj ponownie odwiedzić witrynę Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Jeśli problem został rozwiązany, pomiń kolejne kroki.

 • Metoda 5 Zmiana nazwy folderu Catroot2. W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym wierszu:

  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\system32\catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvcNastępnie spróbuj ponownie odwiedzić witrynę Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Jeśli problem został rozwiązany, pomiń kolejne kroki.

 • Metoda 6Zmiana nazwy folderu SoftwareDistribution. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki.

  1. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym.

  2. Zlokalizuj, a następnie zmień nazwę folderu dysk:\Windows\SoftwareDistribution na SoftwareDistribution.old.

   Uwaga: Dysk jest symbolem zastępczym dla dysku systemowego.

  3. Uruchom ponownie komputer w normalnym trybie.

Więcej informacji

Musisz być administratorem lokalnym, aby odwiedzić witrynę Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Użytkownik niezalogowany jako administrator nie może odwiedzić tej witryny sieci Web, nawet jeśli uruchomi program Internet Explorer, korzystając z polecenia Uruchom jako i konta administratora. Problem ten występuje, ponieważ w proces są zaangażowane inne usługi systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

326686 Komunikaty o błędach spowodowane wyłączeniem usługi Windows Update lub Microsoft Update przez administratora systemu

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×