Symptomy

Podczas wyświetlania w programie Microsoft Internet Explorer 6 strony sieci Web zawierającej formant ActiveX może zostać wyświetlony komunikat o błędzie o następującej lub podobnej treści:

Wystąpił problem z aplikacją Internet Explorer i zostanie ona zamknięta.

Po kliknięciu łącza u dołu pola komunikatu w celu wyświetlenia szczegółów zostanie wyświetlona sygnatura błędu następująca (lub podobna) : Sygnatura błędu: AppName: iexplore.exe AppVer: 6.0.2800.1106 ModName: mshtml.dll ModVer: 6.0.2800.1498 Offset: 002291f4

Przyczyna

Ten problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 890923, którą opisano w biuletynie zabezpieczeń MS05-020 firmy Microsoft.

Problem ten występuje, ponieważ plik Mshtml.dll nie obsługuje poprawnie wskaźnika pustego.

Rozwiązanie

Windows Server 2003

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Brak języka na liście oznacza, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Microsoft Windows Server 2003, wersje x64

          

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
09-cze-2005 19:43 6.0.3790.2461 5 932 544 Mshtml.dll
09-cze-2005 19:43 6.0.3790.2461 3 109 376 Wmshtml.dll

System Windows Server 2003, wersje x86

          
Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
09-cze-2005 18:58:00 6.0.3790.2461 3 109 376 Mshtml.dll

System Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1

Data     Godzina  Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
09-cze-2005 20:58:00 6.0.3790.2461 3 109 376 Mshtml.dll

Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

          

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
09-cze-2005 22:10 6.0.2800.1510 2 704 896 Mshtml.dll


Program Internet Explorer 6 dla systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

          
Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
13-cze-2005 17:44 6.0.2900.2696 3 015 168 Mshtml.dll


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 890923 dla programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

890923 MS05-020: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Pomoc techniczna dotycząca systemu Windows w wersji x64

Producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną dla systemu Microsoft Windows w wersji x64. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wersja x64 systemu Windows została dostarczona razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows w wersji x64 przy użyciu unikatowych składników, do których mogą należeć sterowniki określonych urządzeń lub ustawienia opcjonalne maksymalizujące wydajność sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli będzie konieczne uzyskanie pomocy technicznej związanej z wersją x64 systemu Windows, ale może być konieczny bezpośredni kontakt z producentem sprzętu, który jest najlepiej przygotowany do udzielania pomocy w zakresie oprogramowania zainstalowanego na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące systemu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx Aby uzyskać informacje dotyczące systemu Microsoft Windows Server 2003 w wersji x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/poland/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×