Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Drukowanie dokumentu w programie Microsoft Word na komputerze, na którym jest uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:

  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Vista

  • Windows Server 2008

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

 • Wyłącz ustawienie "Drukowanie w tle" w opcje programu Word.

 • Drukowanie dokumentu wiele razy.

 • Drukarka używa sterownika drukarki uniwersalne HP.

Podczas drukowania dokumentu po raz pierwszy, dokument jest drukowany prawidłowo. Jednak gdy ponownie wydrukować dokument podkreślenia w dokumencie brakuje wydruku.

Ten problem występuje podczas drukowania tego samego dokumentu w innym systemie operacyjnym, takich jak dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP za pomocą samego programu.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista

 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

 • Windows 7

 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2003 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968849 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 R2 lub Windows 7, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows XP i Windows Server 2003
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta poprawka instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KB969744.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP SP3 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

30-Nov-2007

15:26

Nie dotyczy

SP3

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

30-Nov-2007

15:33

Nie dotyczy

SP3

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

30-Nov-2007

15:26

Nie dotyczy

SP3

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

30-Nov-2007

15:26

Nie dotyczy

SP3

Unidrv.dll

0.3.6002.22123

372,736

01-May-2009

14:11

x86

SP3

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

30-Nov-2007

14:16

Nie dotyczy

SP3

Unidrvui.dll

0.3.6002.22123

744,448

01-May-2009

14:11

x86

SP3

Unires.dll

0.3.6002.22123

761,344

01-May-2009

04:48

x86

SP3

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

03-Jan-2008

05:10

Nie dotyczy

SP2

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

03-Jan-2008

05:23

Nie dotyczy

SP2

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

03-Jan-2008

05:10

Nie dotyczy

SP2

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

03-Jan-2008

05:10

Nie dotyczy

SP2

Unidrv.dll

0.3.6002.22123

372,736

25-May-2009

15:34

x86

SP2

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

03-Jan-2008

05:10

Nie dotyczy

SP2

Unidrvui.dll

0.3.6002.22123

744,448

25-May-2009

15:34

x86

SP2

Unires.dll

0.3.6002.22123

761,344

08-May-2009

04:47

x86

SP2

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Unidrv.dll

0.3.6002.22123

472,064

25-May-2009

00:44

x64

SP2

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Unidrvui.dll

0.3.6002.22123

883,712

25-May-2009

00:44

x64

SP2

Unires.dll

0.3.6002.22123

761,344

25-May-2009

00:44

x64

SP2

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Unidrv.dll

0.3.6002.22123

1,148,416

25-May-2009

00:44

IA-64

SP2

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

25-May-2009

00:44

Nie dotyczy

SP2

Unidrvui.dll

0.3.6002.22123

1,649,664

25-May-2009

00:44

IA-64

SP2

Unires.dll

0.3.6002.22123

761,344

25-May-2009

00:44

IA-64

SP2

Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

Ważne Poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak tylko "Windows Vista" znajduje się na stronie żądanie poprawki. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows Vista" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów fileversion, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Wersja

  Produkt

  SR_Level

  Składnik usługi

  6.0.6001. 22 xxx

  System Windows Vista i Windows Server 2008

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 22 xxx

  System Windows Vista i Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany pełnej handlowej wersji systemu Windows Server 2008.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Ntprint.inf

Nie dotyczy

9,528

28-Apr-2009

11:27

Nie dotyczy

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.6001.22421

779,776

28-Apr-2009

15:40

x86

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

01-Apr-2009

19:23

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

01-Apr-2009

19:23

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

288,768

28-Apr-2009

15:40

x86

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,058,816

28-Apr-2009

15:40

x86

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,057,280

28-Apr-2009

15:40

x86

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

28-Apr-2009

15:27

x86

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

01-Apr-2009

19:23

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

01-Apr-2009

19:23

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.0.6001.22421

17,408

28-Apr-2009

15:41

x86

Ps5ui.dll

0.3.6001.22421

731,648

28-Apr-2009

15:40

x86

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

01-Apr-2009

19:05

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,060,548

01-Apr-2009

19:30

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.6001.22421

543,744

28-Apr-2009

15:40

x86

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,288,252

01-Apr-2009

19:30

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

01-Apr-2009

19:29

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.6001.22421

372,736

28-Apr-2009

15:42

x86

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

01-Apr-2009

19:05

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.6001.22421

744,448

28-Apr-2009

15:40

x86

Unires.dll

0.3.6001.22421

761,344

28-Apr-2009

15:40

x86

Xpssvcs.dll

6.0.6001.22421

1,676,288

28-Apr-2009

15:43

x86

Ntprint.inf

Nie dotyczy

9,528

28-Apr-2009

11:20

Nie dotyczy

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.6002.22123

779,776

28-Apr-2009

15:30

x86

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

03-Apr-2009

23:00

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

03-Apr-2009

23:00

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

288,768

28-Apr-2009

15:30

x86

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,058,816

28-Apr-2009

15:30

x86

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,057,280

28-Apr-2009

15:30

x86

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

28-Apr-2009

15:14

x86

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

03-Apr-2009

23:00

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

03-Apr-2009

23:00

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.0.6002.22123

17,408

28-Apr-2009

15:31

x86

Ps5ui.dll

0.3.6002.22123

731,648

28-Apr-2009

15:30

x86

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

03-Apr-2009

21:49

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,060,548

03-Apr-2009

23:30

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.6002.22123

543,744

28-Apr-2009

15:30

x86

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,288,252

03-Apr-2009

23:31

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

03-Apr-2009

23:29

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.6002.22123

372,736

28-Apr-2009

15:32

x86

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

03-Apr-2009

21:49

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.6002.22123

744,448

28-Apr-2009

15:30

x86

Unires.dll

0.3.6002.22123

761,344

28-Apr-2009

15:30

x86

Xpssvcs.dll

6.0.6002.22123

1,676,288

28-Apr-2009

15:32

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista z x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Ntprint.inf

Nie dotyczy

9,536

28-Apr-2009

11:25

Nie dotyczy

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

01-Apr-2009

19:46

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

01-Apr-2009

19:46

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

01-Apr-2009

19:46

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.6001.22421

760,320

28-Apr-2009

15:51

x64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

01-Apr-2009

18:50

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

01-Apr-2009

18:50

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

288,768

28-Apr-2009

15:51

x64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,058,816

28-Apr-2009

15:51

x64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,057,280

28-Apr-2009

15:51

x64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

28-Apr-2009

15:38

x64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

01-Apr-2009

18:50

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

01-Apr-2009

18:50

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.0.6001.22421

21,504

28-Apr-2009

15:52

x64

Ps5ui.dll

0.3.6001.22421

854,016

28-Apr-2009

15:51

x64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

01-Apr-2009

16:43

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.6001.22421

628,736

28-Apr-2009

15:51

x64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

01-Apr-2009

19:49

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

01-Apr-2009

19:47

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

01-Apr-2009

19:47

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

01-Apr-2009

19:47

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

01-Apr-2009

19:47

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

01-Apr-2009

19:47

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

01-Apr-2009

19:47

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.6001.22421

472,064

28-Apr-2009

15:53

x64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

01-Apr-2009

16:43

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.6001.22421

883,712

28-Apr-2009

15:51

x64

Unires.dll

0.3.6001.22421

761,344

28-Apr-2009

15:51

x64

Xpssvcs.dll

6.0.6001.22421

2,936,832

28-Apr-2009

15:53

x64

Ntprint.inf

Nie dotyczy

9,536

28-Apr-2009

11:10

Nie dotyczy

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.6002.22123

760,320

28-Apr-2009

15:15

x64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

288,768

28-Apr-2009

15:15

x64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,058,816

28-Apr-2009

15:15

x64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,057,280

28-Apr-2009

15:15

x64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

28-Apr-2009

15:01

x64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.0.6002.22123

21,504

28-Apr-2009

15:16

x64

Ps5ui.dll

0.3.6002.22123

854,016

28-Apr-2009

15:15

x64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

03-Apr-2009

21:10

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.6002.22123

628,736

28-Apr-2009

15:15

x64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

03-Apr-2009

22:33

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.6002.22123

472,064

28-Apr-2009

15:17

x64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

03-Apr-2009

21:10

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.6002.22123

883,712

28-Apr-2009

15:15

x64

Unires.dll

0.3.6002.22123

761,344

28-Apr-2009

15:15

x64

Xpssvcs.dll

6.0.6002.22123

2,936,832

28-Apr-2009

15:17

x64

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Ntprint.inf

Nie dotyczy

9,532

28-Apr-2009

11:23

Nie dotyczy

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.6001.22421

1,574,912

28-Apr-2009

15:44

IA-64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

01-Apr-2009

18:51

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

01-Apr-2009

18:51

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

288,768

28-Apr-2009

15:44

IA-64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,058,816

28-Apr-2009

15:44

IA-64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,057,280

28-Apr-2009

15:44

IA-64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

28-Apr-2009

15:31

IA-64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

01-Apr-2009

18:51

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

01-Apr-2009

18:51

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.0.6001.22421

52,736

28-Apr-2009

15:45

IA-64

Ps5ui.dll

0.3.6001.22421

1,568,768

28-Apr-2009

15:44

IA-64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

01-Apr-2009

16:43

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

01-Apr-2009

19:49

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.6001.22421

1,162,752

28-Apr-2009

15:44

IA-64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

01-Apr-2009

19:51

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

01-Apr-2009

19:48

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.6001.22421

1,148,416

28-Apr-2009

15:46

IA-64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

01-Apr-2009

16:43

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.6001.22421

1,649,664

28-Apr-2009

15:44

IA-64

Unires.dll

0.3.6001.22421

761,344

28-Apr-2009

15:44

IA-64

Xpssvcs.dll

6.0.6001.22421

5,282,304

28-Apr-2009

15:47

IA-64

Ntprint.inf

Nie dotyczy

9,532

28-Apr-2009

11:18

Nie dotyczy

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.6002.22123

1,574,912

28-Apr-2009

15:26

IA-64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

288,768

28-Apr-2009

15:25

IA-64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,058,816

28-Apr-2009

15:25

IA-64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,057,280

28-Apr-2009

15:25

IA-64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

28-Apr-2009

15:08

IA-64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

03-Apr-2009

22:04

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.0.6002.22123

52,736

28-Apr-2009

15:26

IA-64

Ps5ui.dll

0.3.6002.22123

1,568,768

28-Apr-2009

15:25

IA-64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

03-Apr-2009

21:10

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

03-Apr-2009

22:33

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.6002.22123

1,162,752

28-Apr-2009

15:25

IA-64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

03-Apr-2009

22:34

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

03-Apr-2009

22:32

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.6002.22123

1,148,416

28-Apr-2009

15:28

IA-64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

03-Apr-2009

21:10

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.6002.22123

1,649,664

28-Apr-2009

15:26

IA-64

Unires.dll

0.3.6002.22123

761,344

28-Apr-2009

15:26

IA-64

Xpssvcs.dll

6.0.6002.22123

5,282,304

28-Apr-2009

15:28

IA-64

Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2


Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  SR_Level

  Składnik usługi

  6.1.760
  0.
  21 xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.760
  1.
  17 xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  21 xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Pliki MANIFESTU (.manifest) i pliki MUM (.mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki z wykazu zabezpieczeń (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.7600.21007

780,800

13-Jul-2011

04:34

x86

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

10-Jun-2009

21:33

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

10-Jun-2009

21:33

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

292,352

14-Jul-2009

01:07

x86

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,057,792

14-Jul-2009

01:07

x86

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,058,304

14-Jul-2009

01:07

x86

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

14-Jul-2009

00:55

x86

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

10-Jun-2009

21:33

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

10-Jun-2009

21:33

Nie dotyczy

Ps5ui.dll

0.3.7600.21007

726,016

13-Jul-2011

04:34

x86

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

10-Jun-2009

21:23

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,060,548

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.7600.21007

542,208

13-Jul-2011

04:34

x86

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,288,252

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

10-Jun-2009

21:38

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.7600.21007

375,296

13-Jul-2011

04:36

x86

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

10-Jun-2009

21:23

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.7600.21007

747,520

13-Jul-2011

04:34

x86

Xpssvcs.dll

6.1.7600.21007

930,816

13-Jul-2011

04:37

x86

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.7601.21769

781,312

13-Jul-2011

05:55

x86

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

292,352

20-Nov-2010

12:02

x86

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,057,792

20-Nov-2010

12:02

x86

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,058,304

20-Nov-2010

12:02

x86

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

20-Nov-2010

11:51

x86

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.1.7601.17514

17,408

20-Nov-2010

12:20

x86

Ps5ui.dll

0.3.7601.21769

726,016

13-Jul-2011

05:55

x86

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

05-Nov-2010

02:00

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,060,548

05-Nov-2010

02:11

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.7601.21769

542,720

13-Jul-2011

05:55

x86

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,288,252

05-Nov-2010

02:11

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.7601.21769

375,296

13-Jul-2011

05:58

x86

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

05-Nov-2010

02:00

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.7601.21769

747,520

13-Jul-2011

05:55

x86

Unires.dll

0.3.7601.17514

762,368

20-Nov-2010

12:03

x86

Xpssvcs.dll

6.1.7601.21769

930,816

13-Jul-2011

05:59

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.7600.21007

714,752

13-Jul-2011

05:32

x64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

10-Jun-2009

20:53

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

10-Jun-2009

20:53

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

292,352

14-Jul-2009

01:30

x64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,057,792

14-Jul-2009

01:30

x64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,058,304

14-Jul-2009

01:30

x64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

14-Jul-2009

01:19

x64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

10-Jun-2009

20:53

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

10-Jun-2009

20:53

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.1.7600.16385

22,016

14-Jul-2009

01:41

x64

Ps5ui.dll

0.3.7600.21007

847,360

13-Jul-2011

05:32

x64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

10-Jun-2009

20:40

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.7600.21007

629,760

13-Jul-2011

05:32

x64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

10-Jun-2009

20:59

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.7600.21007

479232

13-Jul-2011

05:35

x64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

10-Jun-2009

20:40

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.7600.21007

884,224

13-Jul-2011

05:32

x64

Unires.dll

0.3.7600.16385

762,368

14-Jul-2009

01:30

x64

Xpssvcs.dll

6.1.7600.21007

1,576,448

13-Jul-2011

05:36

x64

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.7601.21769

715,264

13-Jul-2011

05:23

x64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

292,352

20-Nov-2010

13:09

x64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,057,792

20-Nov-2010

13:09

x64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,058,304

20-Nov-2010

13:09

x64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

20-Nov-2010

12:46

x64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

05-Nov-2010

02:06

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.1.7601.17514

22,016

20-Nov-2010

13:27

x64

Ps5ui.dll

0.3.7601.21769

847,872

13-Jul-2011

05:23

x64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

05-Nov-2010

02:00

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.7601.21769

630,272

13-Jul-2011

05:23

x64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

05-Nov-2010

02:10

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.7601.21769

479232

13-Jul-2011

05:26

x64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

05-Nov-2010

02:00

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.7601.21769

884,224

13-Jul-2011

05:23

x64

Unires.dll

0.3.7601.17514

762,368

20-Nov-2010

13:09

x64

Xpssvcs.dll

6.1.7601.21769

1,576,448

13-Jul-2011

05:27

x64

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.7600.21007

1,478,656

13-Jul-2011

04:16

IA-64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

10-Jun-2009

20:57

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

10-Jun-2009

20:57

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

292,352

14-Jul-2009

01:38

IA-64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,057,792

14-Jul-2009

01:38

IA-64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,058,304

14-Jul-2009

01:38

IA-64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

14-Jul-2009

01:26

IA-64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

10-Jun-2009

20:57

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

10-Jun-2009

20:57

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.1.7600.16385

56,320

14-Jul-2009

01:48

IA-64

Ps5ui.dll

0.3.7600.21007

1,565,696

13-Jul-2011

04:16

IA-64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

10-Jun-2009

20:44

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

10-Jun-2009

21:04

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.7600.21007

1,159,168

13-Jul-2011

04:16

IA-64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

10-Jun-2009

21:04

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

10-Jun-2009

21:03

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.7600.21007

1,152,512

13-Jul-2011

04:19

IA-64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

10-Jun-2009

20:44

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.7600.21007

1,651,712

13-Jul-2011

04:16

IA-64

Unires.dll

0.3.7600.16385

762,368

14-Jul-2009

01:38

IA-64

Xpssvcs.dll

6.1.7600.21007

3,529,728

13-Jul-2011

04:20

IA-64

Locale.gpd

Nie dotyczy

14,088

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Msxpsinc.gpd

Nie dotyczy

73

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Msxpsinc.ppd

Nie dotyczy

72

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Mxdwdrv.dll

0.3.7601.21769

1,479,168

13-Jul-2011

04:15

IA-64

P6disp.gpd

Nie dotyczy

25,489

05-Nov-2010

02:05

Nie dotyczy

P6font.gpd

Nie dotyczy

3 293

05-Nov-2010

02:05

Nie dotyczy

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

292,352

20-Nov-2010

10:12

IA-64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,057,792

20-Nov-2010

10:12

IA-64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,058,304

20-Nov-2010

10:12

IA-64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

207,872

20-Nov-2010

10:00

IA-64

Pclxl.gpd

Nie dotyczy

10,375

05-Nov-2010

02:05

Nie dotyczy

Pjl.gpd

Nie dotyczy

1 156

05-Nov-2010

02:05

Nie dotyczy

Pjlmon.dll

6.1.7601.17514

56,320

20-Nov-2010

10:28

IA-64

Ps5ui.dll

0.3.7601.21769

1,566,208

13-Jul-2011

04:15

IA-64

Pscript.hlp

Nie dotyczy

26,038

05-Nov-2010

01:59

Nie dotyczy

Pscript.ntf

Nie dotyczy

1,062,732

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Pscript5.dll

0.3.7601.21769

1,160,192

13-Jul-2011

04:15

IA-64

Pscrptfe.ntf

Nie dotyczy

1,293,180

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Ps_schm.gdl

Nie dotyczy

5,561

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Stddtype.gdl

Nie dotyczy

23,812

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Stdnames.gpd

Nie dotyczy

14,362

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Stdschem.gdl

Nie dotyczy

59,116

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Stdschmx.gdl

Nie dotyczy

2,278

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Ttfsub.gpd

Nie dotyczy

698

05-Nov-2010

02:08

Nie dotyczy

Unidrv.dll

0.3.7601.21769

1,153,536

13-Jul-2011

04:18

IA-64

Unidrv.hlp

Nie dotyczy

21,225

05-Nov-2010

01:59

Nie dotyczy

Unidrvui.dll

0.3.7601.21769

1,652,224

13-Jul-2011

04:15

IA-64

Unires.dll

0.3.7601.17514

762,368

20-Nov-2010

10:13

IA-64

Xpssvcs.dll

6.1.7601.21769

3,529,728

13-Jul-2011

04:19

IA-64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, po wydrukowaniu dokumentu, zamknij i ponownie otwórz dokument. Następnie ponownie wydrukuj dokument.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x86 wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

X86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22421_none_3b759ff0d3dfc9b0.manifest

Nie dotyczy

19,235

29-Apr-2009

09:30

Nie dotyczy

X86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22123_none_3d5e126cd1045182.manifest

Nie dotyczy

19,235

29-Apr-2009

09:30

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x64-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Amd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22421_none_97943b748c3d3ae6.manifest

Nie dotyczy

19,295

29-Apr-2009

09:33

Nie dotyczy

Amd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22123_none_997cadf08961c2b8.manifest

Nie dotyczy

19,295

29-Apr-2009

09:33

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych systemu Windows Server 2008, wersje dla komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Ia64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22421_none_3b7743e6d3ddd2ac.manifest

Nie dotyczy

19,236

29-Apr-2009

09:25

Nie dotyczy

Ia64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22123_none_3d5fb662d1025a7e.manifest

Nie dotyczy

19,236

29-Apr-2009

09:25

Nie dotyczy

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x86

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,280

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21007_none_3bb8f18434e18e9e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

17,871

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21769_none_3d6097743236a19c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

17,871

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:36

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64

Nazwa pliku

Amd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21007_none_97d78d07ed3effd4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

17,933

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:41

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21769_none_997f32f7ea9412d2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

17,933

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:41

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,120

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:32

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Ia64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21007_none_3bba957a34df979a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

17,873

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21769_none_3d623b6a3234aa98.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

17,873

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 925

Data (UTC)

14-Jul-2011

Godzina (UTC)

08:32

Platforma

Nie dotyczy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×