Poprawka: Aktualizacja jest dostępna, że aktualizacje agenta użytkownika odwołania danych, aby wygenerować dokładne witryny użytkownika raportowania w programie Commerce Server 2007 oraz programu Commerce Server 2009

Nr błędu: 122287 (Obsługa zawartości)BUG #: 75 (CommerceQFE)

WPROWADZENIE

Aktualizacja jest dostępna dla programu Microsoft Commerce Server 2007 i Microsoft Commerce Server 2009.

W programie Commerce Server 2007 i w programie Commerce Server 2009 do magazynu danych oprogramowania Commerce Server można importować pliki dziennika serwera sieci Web. Pliki dziennika serwera sieci Web zawierają ciągi agenta użytkownika. Można użyć procedury csdw_makeuseragentdata przechowywane wraz z danymi odwołania agenta użytkownika w bazie danych magazynu danych do wygenerowania raportu dotyczącego wersje systemów operacyjnych, przeglądarek, wersje przeglądarek i roboty indeksujące wyszukiwarki.

Ta aktualizacja dodaje najnowsze informacje dotyczące systemów operacyjnych, przeglądarek i aparaty wyszukiwania do danych referencyjnych agenta użytkownika. Ponadto ta aktualizacja aktualizuje procedurę przechowywaną, aby wygenerować dokładne witryny użytkownika raportowania.

Więcej informacji

Ta aktualizacja ma wpływ na następujące tabele odwołań agenta użytkownika:

 • UserAgentBrowserCategory

 • UserAgentOperatingSystem

 • UserAgentPortal

 • UserAgentSecurity

 • UserAgentVersion

Ponadto ta aktualizacja aktualizuje procedury przechowywane csdw_makeuseragentdata , która wykorzystuje dane referencyjne agenta użytkownika do wypełniania tabel i moduły, które są w raportach witrynę użytkownika.

Informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Musi mieć Commerce Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub programu Commerce Server 2009 zainstalować tej aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje programu Commerce Server 2007

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Csdwschema.sql

Nie dotyczy

3,749,720

13-Nov-2009

11:04

Nie dotyczy

Csreports.sql

Nie dotyczy

235,244

13-Nov-2009

11:28

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje programu Commerce Server 2009

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Csdwschema.sql

Nie dotyczy

3,749,720

16-Nov-2009

11:15

Nie dotyczy

Csreports.sql

Nie dotyczy

235,244

16-Nov-2009

11:39

Nie dotyczy

Uwagi dotyczące instalacji

Po wyodrębnieniu pakietu poprawek, można uzyskać następujące pliki.

Commerce Server 2007

 • CommerceServer2007SP2-KB976523-ENU.exe

 • Csdwuaupdate.sql

 • Hotfix.txt

Dla programu Commerce Server 2009

 • CommerceServer2007SP3-KB976523-ENU.exe

 • Csdwuaupdate.sql

 • Hotfix.txt

Zainstaluj plik CommerceServer2007SP2-KB976523-ENU.exe, aby zaktualizować dane referencyjne agenta użytkownika i procedur przechowywanych programu Commerce Server 2007.


Zainstaluj plik CommerceServer2007SP3-KB976523-ENU.exe, aby zaktualizować dane referencyjne agenta użytkownika i procedur przechowywanych programu Commerce Server 2009.


Dodatkowo należy uruchomić plik Csdwuaupdate.sql przeciwko istniejących Commerce Server bazy danych magazynu danych do aktualizowania danych referencyjnych agenta użytkownika i związanym z procedur przechowywanych.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji o magazynach danych Commerce Server odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd464272(CS.90).aspxAby uzyskać więcej informacji na temat ciągów agenta użytkownika odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537503(VS.85).aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×