Objawy

Podłącz do serwera, na którym jest uruchomiony program Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010, a tej wersji został uaktualniony z programu Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server lub programu Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server. Następnie wystąpić jeden lub więcej z następujących symptomów:

  • Eksplorator zespołów umożliwia łączenie z programu Visual Studio Team Foundation Server 2010. Podczas próby otwarcia okna dialogowego Alerty projektu dla projektu, zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) przestaje odpowiadać (zawiesza się). IDE odzyskuje, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

    Upłynął czasu operacji.

  • Zainstaluj Team Foundation Server 2010 narzędzia i używasz wersji 2010 Team Explorer do łączenia z programu Visual Studio Team Foundation Server 2010. Podczas próby otwarcia okna dialogowego Explorer alerty , zajmuje dużo czasu, a nie może odnaleźć alerty, które zostały utworzone przed uaktualnieniem serwera.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu problemu w składniku Microsoft.TeamFoundation.JobService.Extensions.Core.dll programu Visual Studio Team Foundation Server 2010.

Rozwiązanie

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service Pack zawierający tę poprawkę. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxUwaga W wyjątkowych przypadkach użytkownik telefonujący do pomocy technicznej może być zwolniony z opłaty, jeżeli wykwalifikowany pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że określona aktualizacja umożliwia rozwiązanie zgłoszonego problemu. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.

Wymagania wstępne

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne dotyczące tej poprawki:

  • Tę poprawkę należy zainstalować na serwerze warstwy aplikacji programu Visual Studio Team Foundation Server 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchamiać komputera po zainstalowaniu poprawki. Zaleca się ponowne uruchomienie usługi Visual Studio Team Foundation tła zadania agenta po zainstalowaniu poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować poprawkę. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Leviewer.exe

10.0.30319.357

117,584

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.admin.dll

10.0.30319.357

19,662,712

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.build.controls.dll

10.0.30319.357

1,349,520

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.build.jobservice.extensions.dll

10.0.30319.357

30,120

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.build.processcomponents.dll

10.0.30319.357

62,880

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.build.server.dll

10.0.30319.357

439,688

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.build.workflow.dll

10.0.30319.357

651,152

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.configuration.commands.dll

10.0.30319.357

262,560

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.framework.server.dll

10.0.30319.357

1,094,544

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.jobservice.extensions.core.dll

10.0.30319.357

58,280

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.jobservice.labmanagerjobs.dll

10.0.30319.357

91,048

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.activities.dll

10.0.30319.357

763,792

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.controller.common.dll

10.0.30319.357

236,448

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.controller.virtualmachinemanagerinterface.dll

10.0.30319.357

83,408

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.execution.dll

10.0.30319.357

757,128

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.leviewer.dll

10.0.30319.357

440,712

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.servicing.dll

10.0.30319.357

58,248

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.testintegration.server.dll

10.0.30319.357

145,832

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.uiutils.dll

10.0.30319.357

266,120

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.workflow.activities.dll

10.0.30319.357

436,640

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.workflow.activities.resources.dll

10.0.30319.357

228,792

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.lab.workflowintegration.server.dll

10.0.30319.357

122,800

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.management.controls.dll

10.0.30319.357

2,355,096

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll

10.0.30319.357

306,104

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll

10.0.30319.357

1,508,776

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll

10.0.30319.357

214,960

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll

10.0.30319.357

597,408

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll

10.0.30319.357

72,624

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll

10.0.30319.357

33,696

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controller.dll

10.0.30319.357

120,232

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controls.dll

10.0.30319.357

417,184

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll

10.0.30319.357

692,640

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll

10.0.30319.357

229,792

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.controls.dll

10.0.30319.357

4,435,872

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.server.dll

10.0.30319.357

611,232

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.webaccess.controls.dll

10.0.30319.357

618,392

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.webaccess.controls.resources.dll

10.0.30319.357

419,760

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.webaccess.server.dll

10.0.30319.357

486,800

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.server.dataaccesslayer.dll

10.0.30319.357

587,720

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll

10.0.30319.357

1,332,624

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll

10.0.30319.357

273,832

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll

10.0.30319.357

448,936

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.visualstudio.qualitytools.resource.dll

10.0.30319.357

958,872

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.visualstudio.qualitytools.vsip.dll

10.0.30319.357

349,072

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.visualstudio.testtools.datacollection.videorecorder.dll

10.0.30319.357

60,352

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll

10.0.30319.357

809,896

13-Sep-2010

03:10

x86

Tfsbuildservicehost.exe

10.0.30319.357

190,312

13-Sep-2010

03:10

x86

Tfsconfig.exe

10.0.30319.357

43,344

13-Sep-2010

03:10

x86

Tfslabconfig.exe

10.0.30319.357

113,496

13-Sep-2010

03:10

x86

Microsoft.VisualStudio.DataCollection.VideoRecorder.dll.config

Nie dotyczy

2,055

24-Aug-2010

21:33

Nie dotyczy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×