Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Rozważmy następujący scenariusz. Na komputerze z systemem Windows Server 2008 lub na komputerze z systemem Windows Vista Użyj aplikacji, która ma włączone uprawnienie tworzenia kopii zapasowych. Aplikacja używa także funkcji BackupRead interfejsu API do odczytu strumienia danych z zaszyfrowanego pliku. W tym scenariuszu aplikacja nie można odczytać strumienia danych z zaszyfrowanego pliku. Ponadto funkcja GetLastError API zwraca wartooć błędu ERROR_ACCESS_DENIED.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ kod sterujący FSCTL_TXFS_READ_BACKUP_INFORMATION wymaga jawnego dostęp do odczytu do zaszyfrowanego pliku. Uprawnienie tworzenia kopii zapasowych nie przyznać go. W związku z tym kodu sterującego FSCTL_TXFS_READ_BACKUP_INFORMATION zwraca wartość błędu STATUS_ACCESS_DENIED i funkcji API BackupRead nie powiedzie się.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2008 i Windows Vista, wersje x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Package_1_for_kb952696~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2 440

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_2_for_kb952696~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2 607

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_3_for_kb952696~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,445

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_4_for_kb952696~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,447

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_5_for_kb952696~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,447

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_6_for_kb952696~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,442

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,426

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,367

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,713

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,422

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 423

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 425

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,431

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,422

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 430

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 420

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,424

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

X86_17c2d3db1cc8ba0ee91431ba9bf343dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_0eaf81598729700b.manifest

Nie dotyczy

696

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

X86_570fadf36c8d6fb4ffc780cbf788a450_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_b42a9a06b56ef1b9.manifest

Nie dotyczy

692

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

X86_7d7f9da3146e96f8b8f90c3733edfc2d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_aeabb6fd7086bdeb.manifest

Nie dotyczy

692

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

X86_eabccba455e7021e6214c7a31a699cef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_c8962a87d1c390cf.manifest

Nie dotyczy

696

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_922c35fa726a39ba.manifest

Nie dotyczy

4,517

05-Jun-2008

05:10

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_93ec347c6facbbfb.manifest

Nie dotyczy

4,517

05-Jun-2008

05:40

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_a4df7a76390a4a9f.manifest

Nie dotyczy

14,737

05-Jun-2008

05:11

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_a69f78f8364ccce0.manifest

Nie dotyczy

16,265

05-Jun-2008

05:41

Nie dotyczy

Kernel32.dll

6.0.6000.20851

875,008

05-Jun-2008

04:44

x86

Kernel32.dll

6.0.6001.22196

888,832

05-Jun-2008

04:46

x86

Ntfs.sys

6.0.6000.20851

1,061,944

05-Jun-2008

04:49

x86

Ntfs.sys

6.0.6001.22196

1,082,424

05-Jun-2008

05:00

x86

Windows Server 2008 i Windows Vista, wersje dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Amd64_37c52ba6fe54b4f0134a2f8263f2ef8e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_eab991f1ab917f1f.manifest

Nie dotyczy

1,042

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Amd64_9b4f2924d0db04249121a1f5cbcab163_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_317b966e29b7bd67.manifest

Nie dotyczy

700

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Amd64_c64a402c64d89e0830dd026c7db47a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_4b89539961d93159.manifest

Nie dotyczy

1,042

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Amd64_e20469cb574e05e41193c8a2027350b1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_909abd11f5624967.manifest

Nie dotyczy

700

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Amd64_f19f82e23107c9718207c94379c4760a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_def1b9f8400aa5e0.manifest

Nie dotyczy

696

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Amd64_ff14a6dafdcf11798e00b60c778021ed_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_21913f625a0d71c6.manifest

Nie dotyczy

696

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_ee4ad17e2ac7aaf0.manifest

Nie dotyczy

4,523

05-Jun-2008

05:55

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_f00ad000280a2d31.manifest

Nie dotyczy

4,523

05-Jun-2008

08:44

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_00fe15f9f167bbd5.manifest

Nie dotyczy

14,997

05-Jun-2008

05:56

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_02be147beeaa3e16.manifest

Nie dotyczy

16,525

05-Jun-2008

08:45

Nie dotyczy

Package_1_for_kb952696~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,454

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_2_for_kb952696~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,839

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_3_for_kb952696~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,675

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_4_for_kb952696~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,677

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_5_for_kb952696~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,677

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_6_for_kb952696~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,456

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,434

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 375

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,723

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 430

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,431

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1433

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 439

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 430

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 438

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1.428

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 432

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20851_none_f89f7bd05f286ceb.manifest

Nie dotyczy

5,321

05-Jun-2008

05:01

Nie dotyczy

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_fa5f7a525c6aef2c.manifest

Nie dotyczy

5,321

05-Jun-2008

05:28

Nie dotyczy

Kernel32.dll

6.0.6000.20851

1,232,896

05-Jun-2008

04:58

x64

Kernel32.dll

6.0.6001.22196

1,213,952

05-Jun-2008

05:15

x64

Ntfs.sys

6.0.6000.20851

1,486,904

05-Jun-2008

05:38

x64

Ntfs.sys

6.0.6001.22196

1,540,152

05-Jun-2008

06:26

x64

Kernel32.dll

6.0.6000.20851

840,704

05-Jun-2008

04:48

x86

Kernel32.dll

6.0.6001.22196

855,552

05-Jun-2008

04:49

x86

Windows Server 2008 i Windows Vista, wersje dla komputerów z procesorami IA64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Ia64_26f3a3280d7565782f4482cf3ce8fb0f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_18918f78b841c5c1.manifest

Nie dotyczy

1040 dostępnych

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Ia64_3899c556c83270bd07568c1de5abcad3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_62fa2a756778fdfb.manifest

Nie dotyczy

698

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Ia64_50d111780af8acf161b0de523f54cf9a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_63b63f198a8e776d.manifest

Nie dotyczy

694

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Ia64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_93edd8726faac4f7.manifest

Nie dotyczy

4,520

05-Jun-2008

06:00

Nie dotyczy

Ia64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_a6a11cee364ad5dc.manifest

Nie dotyczy

16,517

05-Jun-2008

06:01

Nie dotyczy

Package_1_for_kb952696~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,447

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_2_for_kb952696~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,668

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_3_for_kb952696~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2,668

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 425

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,427

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1429

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 435

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,426

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Package_for_kb952696_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,434

05-Jun-2008

20:21

Nie dotyczy

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22196_none_fa5f7a525c6aef2c.manifest

Nie dotyczy

5,321

05-Jun-2008

05:28

Nie dotyczy

Kernel32.dll

6.0.6001.22196

2,179,072

05-Jun-2008

04:52

IA-64

Ntfs.sys

6.0.6001.22196

3,281,976

05-Jun-2008

05:04

IA-64

Kernel32.dll

6.0.6001.22196

855,552

05-Jun-2008

04:49

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×