Objawy

Założono, że używasz karty programu Windows SharePoint Services do odbierania plików z bibliotek dokumentów programu SharePoint Server w programie Microsoft BizTalk Server. Dodatkowo załóżmy, że format daty/godziny nie jest angielski lub UTC. W takiej sytuacji pojawić następujący komunikat o błędzie:

Nazwa dziennika: aplikacji
Źródło: Programu BizTalk Server
Data: dnia 30.1.2015 r. 12:34:56
Identyfikator zdarzenia: 5753
Kategoria zadania: Programu BizTalk Server
Poziom: błąd
Komputer: <BizTalkComputerName.domain>
Opis:
Wiadomości odebrane przez kartę "Windows SharePoint Services" na odbierania lokalizacji "<SharePointReceiveLocation" o identyfikatorze URI "wss://shareppointserver:80/nazwa_witryny/Library?ViewName =" zostaje zawieszone.
Szczegóły błędu: ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowy element DateTime.
Identyfikator komunikatu: {1234F2AC-D04B-4CE2-83B5-D089CBC7FA6F}
Identyfikator InstanceID: {12340555-6D3C-4F1B-9536-91246098E9E0}


Rozwiązanie

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

BizTalk Server 2013 R2

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w aktualizacji zbiorczej 1 dla programu BizTalk Server R2 2013.

2013 serwera BizTalk

Poprawka umożliwiająca rozwiązanie tego problemu jest uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 3 dla programu BizTalk Server 2013.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatków service pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server zobacz KB 2555976: dodatek Service pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawek programu BizTalk Server, zobacz KB 2003907: informacji dotyczących poprawek systemu BizTalk i zbiorczej aktualizacji pomocy technicznej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×