Poprawka: Bloki kodu osadzony na stronie sieci Web ASP.NET 2.0 znikają, gdy narzędzie generowania zasobu lokalnego w Visual Web Developer do generowania pliku zasobu lokalnego

Objawy

W programie Microsoft Visual Web Developer narzędzie Generowania zasobu lokalnego do wygenerowania pliku zasobu lokalnego dla strony sieci Web ASP.NET 2.0. Po wykonaniu tej czynności może być usunięte wszystkie bloki kodu osadzonego na tej stronie. Na przykład masz panelu sterowania na stronie sieci Web programu ASP.NET 2.0. Kod dla panelu sterowania podobny do następującego:

 <form id="form1" runat="server">  <asp:Panel runat="server" ID="disablePanel">    The current server time is: <%=DateTime.NOW.ToString() %>  </asp:Panel> </form>

Następnie otwórz tę stronę sieci Web w Visual Web Developer, a następnie kliknij Generowania zasobu lokalnego , w menu Narzędzia . Jednak następujący ciąg znika z kodu: < %=DateTime.NOW.ToString() % > w związku z tym, jeśli widok źródła strony, kod podobny do następującego:

<form id="form1" runat="server">  <asp:Panel runat="server" ID="disablePanel" meta:resourcekey="Panel1Resource1">    The current server time is:   </asp:Panel></form>

Rozwiązanie

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Poprawkę, która odpowiada KB969364 został zastąpiony z poprawką KB981201, który zawiera wszystkie poprawki, które były poprzednio zawarte w KB969364.  Poprawka KB981201 należy użyć, aby naprawić problemy opisane w KB969364. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

981201 Poprawka jest dostępna dla programu ASP.NET 2.0, który umożliwia obsługę rozszerzonych ochrony   

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat Osadzone bloki kodu na stronach sieci Web programu ASP.NET odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178135.aspxAby uzyskać więcej informacji dotyczących Plików zasobów na stronach sieci Web programu ASP.NET odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms247246.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×