Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

 • Usunięto sprawdzanie poprawności przydziału publicznego adresu IP, co powodowało problem podczas tworzenia wewnętrznego modułu równoważenia obciążenia.

 • Zwiększono niezawodność usuwania maszyny wirtualnej: upewnij się, że nowe maszyny wirtualne, których nie można było w pełni utworzyć lub dodać do klastra, są usuwane.

 • Sprawdź i wymuś osłony kluczy w udostępnionych woluminach klastra.

 • Rozwiązano problem "odmowy dostępu" powodujący niepowodzenie operacji aktualizacji i administratora.

Poprawki wprowadzone w poprzednich wersjach poprawek

 • Naprawiono WhsFaultScanner, aby ponownie uruchomić, gdy zawiesza się, aby upewnić się, że alerty są poprawnie generowane dla użytkowników.

 • Rozwiązano błąd aranżacji, który uniemożliwiał emitowanie zdarzeń telemetrii regeneracji magazynu.

 • Rozwiązano problem, który wpływał na niezawodność pobierania kolejnych aktualizacji.

 • Ulepszono możliwość diagnozowania błędów na podstawie telemetrii aranżacji lub telemetrii.

 • Naprawiono sytuację wyścigu SRP podczas przenoszenia kont pamięci masowej systemu do wewnętrznej subskrypcji systemu w 2005 roku.

 • Naprawiono błąd skalowania jednostek czasu w metrykach opóźnień serwera

 • Ponownie uruchomiono maszyny wirtualne SQL, aby ograniczyć potencjalny problem z dostępem do bazy danych, który wpływa na dostęp do portalu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że konfiguracja okresu przechowywania usuniętych kont magazynu została przywrócona.

 • Zwiększono niezawodność obiektów blob magazynu i usługi tabel.

 • Rozwiązano problem w poleceniu cmdlet Send-AzureStackDiagnosticLog PEP. 

 • Wydłużył czas naprawy HRP w przypadku wystąpienia błędu aktualizacji.

Informacje dotyczące poprawek

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć wersję 1.2005.6.53 lub nowszą.


Ważne Zgodnie z opisem w informacjach o wersji aktualizacji z 2005 r., upewnij się, że odwołujesz się do listy kontrolnej aktywności aktualizacji na uruchomionym test-AzureStack (z określonymi parametrami) i rozwiąż wszelkie znalezione problemy operacyjne, w tym wszystkie ostrzeżenia i błędy. Ponadto przejrzyj aktywne alerty i rozwiąż wszystkie wymagające działania.

Informacje dotyczące pliku

Pobierz następujące pliki. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Stosowanie aktualizacji w stosie Azure Stack w witrynie internetowej Microsoft Learn, aby zastosować tę aktualizację do stosu Azure Stack.

Pobierz plik zip teraz.


Pobierz teraz plik xml poprawki.

Więcej informacji

Zasoby dotyczące aktualizacji Centrum stosu Azure

Omówienie zarządzania aktualizacjami w usłudze Azure Stack

Stosowanie aktualizacji w usłudze Azure Stack

Monitorowanie aktualizacji w usłudze Azure Stack przy użyciu uprzywilejowanego punktu końcowego

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×