POPRAWKA: Dostępna jest aktualizacja systemu Windows Embedded Compact 2013 (styczeń 2014)

Streszczenie

Ten artykuł zawiera opis aktualizacji dostępnej dla systemu Windows Embedded Compact 2013.

Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowaniaInformacje dotyczące pobierania

Firma Microsoft udostępnia teraz comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded Compact 2013 (styczeń 2014). Aby pobrać tę comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded Compact 2013, odwiedź witrynę Microsoft OEM Online lub MyOEM.

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy zainstalowano również wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, skorzystaj z jednej z następujących metod:

  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Clean Solution (Wyczyść rozwiązanie), a następnie kliknij polecenie Build Solution (Kompiluj rozwiązanie).

  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Rebuild Solution (Kompiluj ponownie rozwiązanie).

Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki uwzględnione w tym pakiecie poprawek

File name

File size

Date

Time

Path

Mgtt_o.lib

4,650

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.exp

2,591

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.exp

2,589

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.exp

2,590

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.exp

2,567

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.exp

2,565

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.exp

2,566

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,584,322

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,237,834

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,694,154

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,136,590

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,500,062

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,287,822

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Btd.dll

696,320

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Btd.rel

335,868

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Btd.map

932,663

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Btd.dll

868,352

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Btd.rel

348,773

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Btd.map

942,087

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Btd.dll

409,600

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Btd.rel

172,453

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Btd.map

488,545

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Btd.dll

724,992

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Btd.rel

174,570

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Btd.map

1,678,876

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Btd.dll

819,200

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Btd.rel

152,066

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Btd.map

1,927,855

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Btd.dll

385,024

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Btd.rel

78,551

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Btd.map

857,143

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Btd.lib

30,300

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Btd.lib

30,300

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Btd.lib

30,300

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Btd.lib

29,862

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Btd.lib

29,862

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Btd.lib

29,862

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Cmservice.dll

217,088

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cmservice.map

458,676

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cmservice.rel

80,146

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cmservice.dll

315,392

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cmservice.map

462,821

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cmservice.rel

87,048

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cmservice.dll

90,112

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cmservice.map

180,388

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cmservice.rel

20,203

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cmservice.dll

241,664

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cmservice.map

834,815

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cmservice.rel

75,361

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cmservice.dll

335,872

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cmservice.map

1,247,305

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cmservice.rel

58,193

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cmservice.dll

90,112

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Cmservice.map

241,223

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Cmservice.rel

14,809

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×