Wprowadzenie

W tym artykule opisano poprawkę, która obsługuje 999ych potwierdzeń funkcjonalnych i 277CA dla HIPAA 5010 Errata w programie Microsoft BizTalk Server 2010. począwszy od 1 stycznia 2012, centra Stanów Zjednoczonych dla Medicare & Medicaid Services akceptują wyłącznie potwierdzenia 999 i 277CA dla transakcji 5010. Ograniczenie to nie jest jednak wymagane przez HIPAA. Ponadto witryna sieci CMS.gov nie akceptuje już potwierdzeń 997. Ta poprawka umożliwia obsługę tych wymagań w programie BizTalk Server 2010.

Więcej informacji

Pakiet poprawek zawiera następujące zaktualizowane pliki:

  • Microsoft.biztalk.edi.messagecore.dll

  • Microsoft.biztalk.edi.pipelinecomponents.dll

  • Microsoftedixsdtemplateskb2566805.zip

Plik Microsoftddixsdtemplateskb2566805. zip zawiera nowo dodane schematy, które obsługują potwierdzenia 999 i 277CA. Po zastosowaniu tej poprawki opcja użyj 999 potwierdzenia zamiast 997 jest dostępna w przypadku utworzenia nowego rurociągu za pomocą składnika EDI disassembler. Ponadto ustawienie Override997With999 jest wyświetlane w ustawieniu konfiguracja rurociągu.

Znane problemy

  • W przypadku korzystania z procesu odbierania EDI (EdiReceive) w lokalizacji odbierającej nie jest wyświetlana opcja Override997With999 podczas konfigurowania potoku. Jeśli chcesz wygenerować potwierdzenia dotyczące programu 999, Utwórz niestandardowy proces odbierania, a następnie ustaw opcję użyj 999 zamiast 997 w polu EDI disassembler, a następnie wdróż potok w celu skorzystania z funkcji, które generują potwierdzenia usługi 999. Następnie można skonfigurować opcję Override997With999 na wartość PRAWDA lub Fałsz w ustawieniu konfiguracji potoku, aby włączyć lub wyłączyć Potwierdzanie generowania 999.

  • Jeśli sprawdzisz pole wyboru rozszerzonego sprawdzania poprawności w umowie, 999-wiadomości potwierdzające są zawieszone w potoku procesu wysyłania EDI.

  • Po ustawieniu typu transakcji na 277_A w ustawieniach koperty wartość GS1 nie zostanie zaktualizowana na HN.

Informacje o aktualizacji zbiorczej

Poprawka zapewniająca tę pomoc jest dostępna w pakiecie aktualizacji zbiorczej 3 dla programu BizTalk Server 2010. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania pakietu aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 2617149 Skumulowany pakiet aktualizacji 3 dla programu BizTalk Server 2010

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek serwera BizTalk, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2003907 Informacje na temat poprawek serwera BizTalk Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×