W tym artykule opisano problem, który występuje, gdy użytkownik próbuje wybrać High-Definition Multimedia Interface (HDMI) z katalogu na urządzenia z systemem Windows Embedded Compact 2013. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu musi być zainstalowany.

Objawy

Załóżmy, że FreeScale i.MX6 Quad tygrys Lite w systemu Windows Embedded Compact 2013, możesz ustawić niskiego napięcia różnicowego sygnalizacji (LVDS) panelu jako widok domyślny w pliku wsadowym Zarząd obsługi pakietu (BSP). Podczas próby wybierz HDMI z wykazu, awarie sterownik grafiki i Zarząd przestaje odpowiadać podczas rozpoczęcia.

Uwaga HDMI należy ustawić jako widok domyślny w FreeScale i.MX6 Quad tygrys Lite BSP.

Rozwiązanie

Pobieranie informacji

Systemu Windows Embedded Compact 2013 comiesięczna aktualizacja (grudnia 2014) jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Aby pobrać ten comiesięczna aktualizacja systemu Windows Embedded Compact 2013, przejdź do lub .

Więcej informacji

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.


Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki, które są uwzględnione w tym pakiecie poprawek

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania zobacz .

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×