Objawy

Aplikacja jest skonfigurowana do wbudowania x64 platformy przy użyciu pliku Msvcr90.dll. Aplikacja wywołuje funkcję strncpy . Po uruchomieniu aplikacji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie w oknie Visual Studio Debugger just in time:

Wystąpił wyjątek nieobsłużony win32 w "nazwa_aplikacji"

Podczas sprawdzania stosu wywołań, może się okazać wyzwolone błąd naruszenia zasad dostępu w pliku Msvcr90.dll i że aplikacja przestał odpowiadać w funkcji strncpy . Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Bufor źródłowy rozciąga się na końcu przydzielonego strony.

  • Następny bajt po tej stronie nie należy do uruchomionego procesu.

  • Długość do skopiowania jest parzysta wielokrotność 8.

  • Długość do skopiowania zawiera końcowy bajt buforu źródłowego.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ funkcja strncpy próbuje uzyskać dostęp następny bajt po buforu źródłowego. Ten problem został wprowadzony przez nowe optymalizacje niektórych funkcji biblioteki CRT.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program Visual Studio 2008 z dodatkiem Service pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Musi mieć Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany, aby można było zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atl90.dll

9.0.30729.162

159,552

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90.dll

9.0.30729.162

5,084,480

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90.dll

9.0.30729.162

3,766,080

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90chs.dll

9.0.30729.162

36,680

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90chs.dll

9.0.30729.162

36,680

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90cht.dll

9.0.30729.162

37,704

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90cht.dll

9.0.30729.162

37,704

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90d.dll

9.0.30729.162

7,419,200

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90d.dll

9.0.30729.162

5,934,912

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90deu.dll

9.0.30729.162

64,328

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90deu.dll

9.0.30729.162

64,328

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90enu.dll

9.0.30729.162

54,600

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90enu.dll

9.0.30729.162

54,600

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90esn.dll

9.0.30729.162

62,792

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90esn.dll

9.0.30729.162

62,792

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90esp.dll

9.0.30729.162

62,792

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90esp.dll

9.0.30729.162

62,792

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90fra.dll

9.0.30729.162

63,816

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90fra.dll

9.0.30729.162

63,816

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90ita.dll

9.0.30729.162

62,280

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90ita.dll

9.0.30729.162

62,280

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90jpn.dll

9.0.30729.162

44,360

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90jpn.dll

9.0.30729.162

44,360

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90kor.dll

9.0.30729.162

43,848

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90kor.dll

9.0.30729.162

43,848

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90u.dll

9.0.30729.162

5,103,424

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90u.dll

9.0.30729.162

3,781,440

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfc90ud.dll

9.0.30729.162

7,464,264

14-Oct-2008

01:12

x64

Mfc90ud.dll

9.0.30729.162

5,980,488

14-Oct-2008

02:32

x86

Mfcm90.dll

9.0.30729.162

67,072

14-Oct-2008

00:50

x64

Mfcm90.dll

9.0.30729.162

59,904

14-Oct-2008

00:20

x86

Mfcm90d.dll

9.0.30729.162

93,184

14-Oct-2008

00:50

x64

Mfcm90d.dll

9.0.30729.162

80,896

14-Oct-2008

00:20

x86

Mfcm90u.dll

9.0.30729.162

67,072

14-Oct-2008

00:50

x64

Mfcm90u.dll

9.0.30729.162

59,904

14-Oct-2008

00:20

x86

Mfcm90ud.dll

9.0.30729.162

93,696

14-Oct-2008

00:50

x64

Mfcm90ud.dll

9.0.30729.162

80,896

14-Oct-2008

00:20

x86

Mfcmifc80u.dll

9.0.30729.162

14,152

20-Oct-2008

17:19

x86

Microsoft.visualc.stlclr.dll

9.0.30729.162

49,000

20-Oct-2008

17:19

x86

Msvcm90.dll

9.0.30729.162

225,280

13-Oct-2008

21:59

x86

Msvcm90.dll

9.0.30729.162

324,096

13-Oct-2008

22:36

IA-64

Msvcm90.dll

9.0.30729.162

245760

13-Oct-2008

23:40

x64

Msvcm90d.dll

9.0.30729.162

312,832

13-Oct-2008

21:59

x86

Msvcm90d.dll

9.0.30729.162

429,568

13-Oct-2008

22:37

IA-64

Msvcm90d.dll

9.0.30729.162

333 312

13-Oct-2008

23:40

x64

Msvcp90.dll

9.0.30729.162

1,467,208

14-Oct-2008

00:56

IA-64

Msvcp90.dll

9.0.30729.162

854,344

14-Oct-2008

01:12

x64

Msvcp90.dll

9.0.30729.162

570,696

14-Oct-2008

02:32

x86

Msvcp90d.dll

9.0.30729.162

2,514,760

14-Oct-2008

00:56

IA-64

Msvcp90d.dll

9.0.30729.162

1,121,608

14-Oct-2008

01:12

x64

Msvcp90d.dll

9.0.30729.162

873,288

14-Oct-2008

02:32

x86

Msvcr90.dll

9.0.30729.162

1,504,584

14-Oct-2008

00:56

IA-64

Msvcr90.dll

9.0.30729.162

624,456

14-Oct-2008

01:12

x64

Msvcr90.dll

9.0.30729.162

653,640

14-Oct-2008

02:32

x86

Msvcr90d.dll

9.0.30729.162

3,599,688

14-Oct-2008

00:56

IA-64

Msvcr90d.dll

9.0.30729.162

1,349,960

14-Oct-2008

01:12

x64

Msvcr90d.dll

9.0.30729.162

1,178,440

14-Oct-2008

02:32

x86

Vcomp90.dll

9.0.30729.162

142,664

14-Oct-2008

00:56

IA-64

Vcomp90.dll

9.0.30729.162

57,672

14-Oct-2008

01:12

x64

Vcomp90.dll

9.0.30729.162

52,040

14-Oct-2008

02:32

x86

Vcomp90d.dll

9.0.30729.162

317,256

14-Oct-2008

00:56

IA-64

Vcomp90d.dll

9.0.30729.162

105,800

14-Oct-2008

01:12

x64

Vcomp90d.dll

9.0.30729.162

89,416

14-Oct-2008

02:32

x86

Vcomp90ui.dll

9.0.30729.162

11,592

20-Oct-2008

17:19

x86

Vcredist_ia64.exe

9.0.30729.162

4,712,272

14-Oct-2008

19:32

x86

Vcredist_x64.exe

9.0.30729.162

5,236,560

14-Oct-2008

19:36

x86

Vcredist_x86.exe

9.0.30729.162

4,496,208

14-Oct-2008

19:28

x86

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:

  • Zmienić dowolne cztery warunki, które opisano w sekcji "Symptomy".

  • Replace, funkcja strncpy z innymi funkcjami, które mają podobne funkcje, takie jak funkcji memcpylub lstrcpyn .

    Uwaga Tych funkcji kopiowania są nieco inne. Na przykład funkcji memcpy nie kończy kopia ciągu po napotkaniu bajtem null przed wskazanej długości.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×