Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zainstalowane na komputerze.

 • Masz raport, który zawiera grupowania danych.

 • Opcję Nagłówek grupy ponowne drukowanie na każdej stronie do grupowania danych.

 • Uruchom raport.

 • Szczegóły dotyczące koniec grupowania danych w pobliżu dolnej części strony. Powoduje to, że stopka grupy danych mają być drukowane u góry następnej strony.

W tym scenariuszu nagłówek grupy danych dalej i stopka bieżącej grupy danych interleaved u góry następnej strony w następujący sposób:

 • Nagłówek grupy danych następnej grupy danych

 • Stopka grupy danych bieżącej grupy danych

 • Szczegóły dla następnej grupy danych

Jednakże można oczekiwać, że dane grupy nagłówki i stopki należy wydrukować u góry następnej strony w następujący sposób:

 • Nagłówek grupy danych bieżącej grupy danych

 • Stopka grupy danych bieżącej grupy danych

 • Nagłówek grupy danych następnej grupy danych

 • Szczegóły dla następnej grupy danych

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Aby pobrać tę poprawkę z galerii kodów MSDN, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://code.msdn.microsoft.com/KB968409
Uwaga Galerii kodów MSDN zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli na liście język nie jest widoczny, to dlatego stronie resource galerię kodu nie jest dostępna dla danego języka.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Wymagania wstępne

Musi mieć Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem SP2 w celu zastosowania tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Vfp9.exe

9.0.0.7423

5,783,552

23-Feb-2009

21:58

Vfp9r.dll

9.0.0.7423

4,734,976

23-Feb-2009

21:59

Vfp9runtime.msm

Nie dotyczy

4,584,448

24-Feb-2009

00:37

Vfp9t.dll

9.0.0.7423

3,907,584

23-Feb-2009

21:59

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×