Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz Wyślij rurociągu, który używa składnika potoku MIME i SMIME kodera w programie Microsoft BizTalk Server 2006 R2 lub w programie Microsoft BizTalk Server 2009. Ustaw typ podpisu składnika potoku MIME i SMIME kodera do ClearSign.

  • Tworzenie aranżacji BizTalk, działającą rurociąg Wyślij do podpisywania wiadomości wychodzących. Na przykład użyć wyrażenia wywołać rurociąg Wyślij wiadomość kształtu przypisania w Instrumentacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Więcej informacji".

  • Zainstaluj program Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 (SP1). Lub uaktualnieniu programu Microsoft BizTalk Server 2010.

  • Możesz uruchomić BizTalk orchestration.

W tym scenariuszu nie są podpisane wiadomości wychodzących. Dodatkowo komunikat o błędzie podobny do następującego jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Wystąpił błąd podczas wykonywania rurociąg wysyłania: "< nazwa procesu >" źródła: "MIME i SMIME kodera" Wyślij portu: "< nazwa portu Wyślij >"Nazwa URI"przyczyny: nie można podpisać wiadomości wychodzących, ponieważ koder nie może odnaleźć podpisania certyfikat w "bieżącym" świadectwo user\personal.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ serwer BizTalk próbuje zlokalizować certyfikatu w niewłaściwej lokalizacji. Uwaga BizTalk Server 2006 R2 z dodatkiem SP1 i programu BizTalk Server 2010 wprowadzono nową funkcję, która umożliwia korzystanie z wielu certyfikatów podpisywania.

Rozwiązanie

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2573000 Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server 2010 Uwaga Jeżeli wystąpi ten problem w programie BizTalk Server 2006 R2 z dodatkiem SP1, należy wykonać kroki opisane w sekcji "Obejście problemu" w celu obejścia tego problemu.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Obejście

Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Do wdrożenia schematu właściwości, należy użyć następującej przestrzeni nazw:

    http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/system-properties.BTS.OutboundSignatureCertificate

  2. Ustaw BTS. OutboundSignatureCertificate właściwość, która używa wartości odcisku palca certyfikatu w kodzie aranżacji przed uruchomieniem Wyślij rurociągu.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania składnika potoku kodera MIME i SMIME, odwiedź następującą witrynę MSDN:

Jak skonfigurować składnika potoku kodera MIME i SMIMEAby uzyskać więcej informacji na temat używania wyrażeń do uruchomienia rurociągów odwiedź następującą witrynę MSDN:

Jak używać wyrażeń do uruchomienia rurociągówAby uzyskać więcej informacji na temat poprawek programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2003907 Informacje dotyczące poprawek programu BizTalk ServerAby uzyskać informacji na temat dodatków service pack i pakietów aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2555976 Dodatek Service Pack i aktualizacji zbiorczej listy serwera BizTalk

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×