Symptomy

Zainstalowano dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft SQL Server 2014. Podczas uruchamiania programu SQL Server Reporting Services Report Builder może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można uruchomić sprawdzania poprawności ApplicationApplication nie succeedSystem. Deployment. Application. InvalidDeploymentException (HashValidation)-File, Microsoft. ReportingServices. dataextensiones. dll, ma inną obliczoną wartość mieszania niż określona w manifeście.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ wersja pliku Microsoft. ReportingServices. datarozszerzeń. dll i Microsoft. ReportingServices. datarender. dll nie została zaktualizowana na najnowszy numer wersji podczas instalacji dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2014.

Rozwiązanie

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w następującej zbiorczej aktualizacji dla programu SQL Server 2014:

Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 1

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi programu SQL Server 2014:

Wersje kompilacji programu SQL Server 2014

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Dowiedz się więcej o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×