Poprawka: Nie można utworzyć nowego projektu po zastosowaniu aktualizacji 3028047 w systemu Windows Embedded Compact 2013

Wprowadzenie

W tym artykule opisano problem, który uniemożliwia pomyślnie kompilowanie nowego projektu po zastosowaniu aktualizacji w systemu Windows Embedded Compact 2013. Ten problem można rozwiązać przez zainstalowanie tej aktualizacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu musi być zainstalowany.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • W systemie Windows Embedded Compact 2013 możesz zastosować aktualizację .

  • Utwórz nowy projekt i obejmują wszystkie składniki, które są wymagane do tworzenia i uruchamiania aplikacji C++.

  • Możesz dołączyć nagłówektype_traitsnie z katalogu STL .

  • Generowanie nowego zestawu SDK i zainstaluj go.

  • Utwórz nowy projekt języka C++ za pomocą tego nowego zestawu SDK programu Visual Studio 2013, a następnie spróbuj skompilować projekt.


W tym scenariuszu nowy projekt nie jest kompilowana pomyślnie.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ nagłówektype_traitsnie nie znajduje się w katalogu CESTL. Ten nagłówek jest dostępna tylko w katalogu STL.

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Pobieranie informacji

Systemu Windows Embedded Compact 2013 comiesięczna aktualizacja (kwiecień 2015) jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Aby pobrać ten comiesięczna aktualizacja systemu Windows Embedded Compact 2013, przejdź do lub .

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu zostały również zainstalowane.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki, które są uwzględnione w tym pakiecie aktualizacji

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Więcej informacji na temat stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×