Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym artykule opisano problem, który występuje po zamknięciu gniazda w trybie jądra w systemie Windows Embedded Compact 7. Ten problem można rozwiązać przez zainstalowanie tej aktualizacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu musi być zainstalowany.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • W systemie Windows Embedded Compact 7 otwarcia gniazda ze sterownika jądra i użyć operacji asynchronicznych We/Wy w gnieździe.

  • Wykonywania funkcji polecenia WSAEventSelect razem z flagą FD_CLOSE, a następnie zamknąć gniazda za pomocą funkcji closesocket .

  • Wywołanie funkcji WaitForSingleObject , która używa samego uchwyty zdarzeń, które są używane dla funkcji polecenia WSAEventSelect .

W tym scenariuszu WaitForSingleObject funkcja zwraca WAIT_FAILED. Po wywołaniu funkcji closesocket funkcje WSAEnumNetworkEvents i WSAWaitForMultipleEvents się niepowodzeniem z błędem WSA_INVALID_HANDLE.

Uwaga Nieblokująca funkcji closesocket inicjuje zamknięcia płynnego gniazda. Ten proces może obejmować kilka wymiany danych. Sterownik wywołujący musi mieć możliwość służą funkcje WSAEnumNetworkEvents i WSAWaitForMultipleEvents Aby czekać na gniazdo płynnego zamknięcia.

Rozwiązanie

Pobieranie informacji

Systemu Windows Embedded Compact 7 miesięczne Update(January 2015) jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Aby pobrać ten comiesięczna aktualizacja, przejdź do następującej witryny Microsoft Download Center:

Aktualizacji systemu Windows Embedded Compact 7
Rodzaj procesora, którego dotyczy każdy plik jest widoczny nazwę każdego pliku w sekcji "Informacje o plikach".

Więcej informacji

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki, które są uwzględnione w tym pakiecie poprawek

Nazwa pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Ścieżka

Afd.dll

118784

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.map

100,183

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.rel

40,048

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.dll

303,104

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.map

217,159

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.rel

135,864

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.dll

212992

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.map

211,089

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.rel

105,675

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.dll

159744

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.map

98,325

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.rel

50,314

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.dll

405,504

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.map

219,986

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.rel

101,673

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.dll

262 144

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.map

211,463

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.rel

95,670

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.dll

159744

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.map

98,325

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.rel

50,314

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.dll

401,408

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.map

219,984

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.rel

101,673

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.dll

262 144

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.map

211,464

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.rel

95,670

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.dll

159744

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.map

98,198

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.rel

50,285

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.dll

397,312

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.map

219,986

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.rel

101,673

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.dll

258,048

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.map

211,460

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.rel

95,670

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.dll

204800

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.map

95,869

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.rel

187,571

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.dll

454,656

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.map

217,445

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.rel

448,165

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.dll

335872

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.map

208,955

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.rel

340,140

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.dll

204800

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.map

95,869

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.rel

187,571

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.dll

454,656

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.map

217,444

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.rel

448,165

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.dll

335872

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.map

208,954

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.rel

340,140

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.dll

147456

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.map

98,661

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.rel

107,560

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.dll

327680

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.map

220,362

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.rel

180,785

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.dll

241664

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.map

211,464

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.rel

162,544

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.lib

2,032

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Afd.exp

973

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Afd.lib

2,032

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Afd.exp

972

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Afd.lib

2,032

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Afd.exp

974

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Afd.exp

965

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Afd.exp

964

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Afd.exp

966

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Afd.exp

965

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Afd.exp

964

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Afd.exp

966

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Afd.exp

965

31-Dec-2014

10:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Afd.exp

964

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Afd.exp

966

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Afd.exp

966

31-Dec-2014

10:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Afd.exp

965

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Afd.exp

967

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Afd.exp

969

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Afd.exp

968

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Afd.lib

2,026

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Afd.exp

970

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Afd.lib

2,032

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Afd.exp

973

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Afd.lib

2,032

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Afd.exp

972

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Afd.lib

2,032

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Afd.exp

974

31-Dec-2014

10:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\CheckedStan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Informacje dotyczące standardowej terminologii, który służy do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×