Objawy

Zainstalowany jest program Internet Information Services (IIS) w wersji 7.0 lub usług IIS 7.5. Możesz uruchomić aplikację Microsoft ASP.NET Web w usługach IIS 7.0 lub usług IIS 7.5. Jednak aplikacja sieci Web sporadycznie przestanie działać. Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu błędu w metodzie IHttpConnection::IsConnected . Jeśli metoda IHttpConnection::IsConnected jest wywoływana natychmiast po przerwaniu połączenia klienta sieci Web, metoda niepoprawnie zwraca wartość true , a nie
wartość false . W związku z tym wystąpi wyjątek COMException .

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć usług IIS 7.0 lub usług IIS 7.5 zainstalowane na komputerze, na którym jest uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:

  • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista

  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

  • Windows Server 2008 R2

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem x 86 systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Iiscore.dll

7.0.6001.22628

190,976

09-Feb-2010

14:40

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 i Windows Vista z procesorem x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Iiscore.dll

7.0.6001.22628

290,304

09-Feb-2010

15:01

x64

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Iiscore.dll

7.0.6001.22628

545,792

09-Feb-2010

16:31

IA-64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Iiscore.dll

7.5.7600.20906

198,144

22-Feb-2011

05:56

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Iiscore.dll

7.5.7600.20906

314,368

22-Feb-2011

06:30

x64

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Iiscore.dll

7.5.7600.20906

575,488

22-Feb-2011

05:22

IA-64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Po zastosowaniu tej poprawki, błąd w metodzie IHttpConnection::IsConnected już nie występuje. Jednak zdarzenie, które zostało opisane w sekcji "Symptomy" może w dalszym ciągu pojawiają się w dzienniku aplikacji, ponieważ to zdarzenie może wystąpić w trakcie typowych operacji. Zazwyczaj to zdarzenie występuje, gdy klient, który jest wysłanie danych POST odłącza od serwera sieci Web. Aby określić, czy zdarzenie jest oczekiwany, sprawdź pliki dziennika usług IIS 7.0 dla żądania, który był określany w dzienniku aplikacji. Następnie sprawdź kod stanu Win32. Jeśli wartość sc-win32-status "64" i jeżeli wniosek jest operacją POST, zdarzenie wystąpił, ponieważ klient rozłączony. Poniżej przedstawiono przykładowy wpis dziennika usług IIS, który ma włączone rejestrowanie statusu Win32: Aby uzyskać więcej informacji na temat metody IHttpConnection::IsConnected , odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:

Metoda IHttpConnection::IsConnected w usługach IIS 7.0

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych wersji x86 systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,655

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

X86_459419da7aa80ee1b38fc54c3deb2245_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_ac49b4338b38222b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

X86_aacbaa8b8b0a30e953cd0f66ba22b355_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_c354576b419ee1ac.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 032

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

X86_be4e80fff463d8eda22398701921fef5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_5b84e4e7e3273863.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

X86_cef3c97e947e946f01c1af74ae7fa995_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_84a8a8b0062ec660.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

696

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

X86_e6a9cfc8990638204dab4715795d7e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_261faba572bc0d49.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

692

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

X86_f3d922e0f07a0141f1b738a703e4e7c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_2b194e200e8e32b8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

696

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,708

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:40

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,708

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

18:19

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_ad3d050a3201813f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

144,304

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:43

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_af12a54a2f355a4a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

144,703

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

18:21

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_d02610e8426b5144.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

16,238

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:38

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_d1fbb1283f9f2a4f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

16,238

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

18:18

Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Amd64_10646cb0f41677f483cd3cd2303d4b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_39c0fdc0391dc6a2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 378

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Amd64_344104877f55af34a0121baca384f58a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_66c81b17b887dd71.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,060

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Amd64_5dd7b46a7d72995a1f5e42e53308c644_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_01ad1ef8fe9886e6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,060

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Amd64_95a8da081f8afc42e5923864c9806f30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_c9de5c56c840f5eb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1040 dostępnych

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Amd64_ec00355e725987e6ede140347a74ccd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_e162cc268b53baa1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

696

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Amd64_f31b015dcb2ccd821a1882d4418fcc17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_50e113ac1b1cf0a3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

700

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_5246e1446ecfdf30.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,722

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

17:01

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_541c81846c03b83b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,722

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:01

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_095ba08dea5ef275.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

144,568

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

17:07

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_0b3140cde792cb80.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

144,967

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:03

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_2c44ac6bfac8c27a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

16 270

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:56

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_2e1a4cabf7fc9b85.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

16 270

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

15:59

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5.705

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_369956be2f298475.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

9,710

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:30

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_386ef6fe2c5d5d80.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

9,710

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

18:12

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,708

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:40

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,708

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

18:19

Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych systemu Windows Server 2008, wersje dla komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Ia64_4c193713945f0884a388b76b8eabe05b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_7a72a24f9b2e2fe6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Ia64_7ea7a4aee65409d4040eff05a5bc7249_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_cf9ff08ede0a698c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Ia64_97a2dcb5bbc65adf17867bf194d9066b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_3b3c330f5a321af8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 375

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Ia64_b2c9a33cdc1b3e0460faad51e04fcdbb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_a4039c1bdcc58781.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

694

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Ia64_ce0e2b767e498779da398e0cb4abd502_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_22b62c93e9c2a361.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

698

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Ia64_f2f5ce5e402e9b6f072ce94fb3f5d1d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_4654087f13e08b72.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,038

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f629e9b6b67076f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,715

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

12:29

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7ff89f6b3a45001.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,715

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

15:36

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_ad3ea90031ff8a3b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

144,558

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

12:31

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_af1449402f336346.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

144,957

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

15:38

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_d027b4de42695a40.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

16,254

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

12:28

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_d1fd551e3f9d334b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

16,254

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

15:34

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,531

Data (UTC)

10-Feb-2010

Godzina (UTC)

14:57

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_369956be2f298475.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

9,710

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:30

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_386ef6fe2c5d5d80.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

9,710

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

18:12

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,708

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

16:40

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,708

Data (UTC)

09-Feb-2010

Godzina (UTC)

18:19

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x86


Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 028

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

09:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_edd911999d3a58cd4fe66c9108a0f16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_a008b149515ddda0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

09:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_d061843da3741dea.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

10,228

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

06:20

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64

Nazwa pliku

Amd64_76f81776398d564a65bb41fb6b193cec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_fd99d41520704742.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,060

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

09:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_2c801fc15bd18f20.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

10,236

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

07:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2250

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

09:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_36d4ca139032511b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

7,906

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

06:16

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Ia64_f0b8867bf93be2340ee528e22049d207_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_b1d35ec39409ad99.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

09:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_d0632833a37226e6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

10.232

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

07:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 862

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

09:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_36d4ca139032511b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

7,906

Data (UTC)

22-Feb-2011

Godzina (UTC)

06:16

Platforma

Nie dotyczy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×