Poprawka: Paski przewijania formantu pola listy nie są wyświetlane poprawnie na urządzenia z systemem Windows Embedded Compact 7

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Uruchom program Microsoft Silverlight dla systemu Windows Embedded aplikacji na urządzenia z systemem Windows Embedded Compact 7.

  • Aplikacja posiada UserControl kontroli, który zawiera formant pola listy .
    Uwaga Formant typu pole listy nie zawiera wystarczającej liczby przedmiotów, aby wyzwolić pionowy pasek przewijania mają być wyświetlane.

  • Formant typu pole listy jest usunąć z drzewa wizualnego.

  • Zaktualizuj właściwość ItemsSource formantu pola listy tak, aby wystarczająco dużo elementów dostępnych do wyzwolenia pionowy pasek przewijania mają być wyświetlane.

  • Dodawanie formantu pola listy powrót do drzewa wizualnego.


W tym scenariuszu nie jest wyświetlany element przycisku przewijania pionowego paska przewijania w formancie .

Uwaga: Ten problem występuje również na poziomy pasek przewijania formantu pola listy zawiera długich pozycji, która uruchamia poziomego paska przewijania do wyświetlenia.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Pobieranie informacji

Systemu Windows Embedded Compact 7 comiesięczna aktualizacja (wrzesień 2013) jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Aby pobrać tego systemu Windows Embedded Compact 7 comiesięczna aktualizacja, przejdź do następującej witryny Microsoft Download Center:

Rodzaj procesora, którego dotyczy każdy plik jest widoczny nazwę każdego pliku w sekcji "Informacje o plikach".

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy są zainstalowane wszystkie poprzednie aktualizacje dla tego produktu.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×