Objawy

Aplikacja Windows Presentation Foundation (WPF) są uruchomione w IDE Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Podczas korzystania z projektanta WPF lub rozpocznie się przebudowę aplikacji, IDE przestaje odpowiadać. Ponadto pojawić się następujący komunikat w obszar powiadomień:


Microsoft Visual Studio jest zajętyPo wystąpieniu tego problemu, należy zakończyć proces devenv.exe w Menedżerze zadań, a następnie ponownie uruchom Visual Studio IDE.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Aby pobrać tę poprawkę z galerii kodów MSDN, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://code.msdn.microsoft.com/KB963035
Uwaga Galerii kodów MSDN zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli na liście język nie jest widoczny, to dlatego stronie resource galerię kodu nie jest dostępna dla danego języka.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Wymagania wstępne

Musi mieć Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany, aby można było zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.VisualStudio.Xaml.dll

9.0.30729.4109

1,392,640

06-maj-2009

23:16

x86

Microsoft.Windows.Design.Markup.dll

9.0.30729.4109

794,624

06-maj-2009

23:16

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Ta poprawka rozwiązuje również następujące problemy, które są wprowadzone przez poprawkę, który jest opisany w artykule KB 958017, lub które są wprowadzone przez narzędzia 2 dodatku Silverlight dla programu Visual Studio 2008 Service Pack 1:

  • Dodatkowe wpisy pojawiają się w funkcji XAML IntelliSense. Jednak te wpisy nie są zgodne z kontekstu.

  • Wybierz elementy nie można użyć, aby dodać WPF elementy do przybornika, chyba że usunięty plik WpfComponents.cache w folderze dane aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

958017 pakiet zbiorczy poprawek jest dostępna dla programu WPF Designer

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×