Objawy

Gdy oddokować niektóre okna lub zmienić układ okna w IDE Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów.

Scenariusz 1

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Debugowania aplikacji w programie Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1 IDE.

  • Kiedy trafisz punkt przerwania, Oddokuj programu w oknie czujki lub w oknie stosu wywołań.

  • Kontynuować do debugowania, a następnie wprowadź następnej instrukcji.

  • Następnie kliknij przycisk Zatrzymaj debugowanie.

W tym scenariuszu IDE ulega awarii.

Scenariusz 2

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Oddokuj niektóre okna w programie Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1 IDE.

  • Zadokuje systemu windows do innych lokalizacji.

  • Możesz przełączać się między trybem pełnego ekranu i innych trybów układ okna.

W tym scenariuszu IDE ulega awarii.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu problemu w aparacie powłoki programu Visual Studio.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Aby pobrać tę poprawkę z galerii kodów MSDN, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://code.msdn.microsoft.com/KB960075Uwaga Galerii kodów MSDN zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli na liście język nie jest widoczny, to dlatego stronie resource galerię kodu nie jest dostępna dla danego języka.Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Wymagania wstępne

Musi mieć Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1 w celu zastosowania tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Msenv.dll

9.0.30729.4108

9,354,040

03-May-2009

09:57

x86

Obejście

Aby obejść ten problem, nie należy zmieniać położenia okien z lokalizacji domyślnej.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×