Objawy

W systemie Windows Vista podczas otwierania zdalnej witryny sieci Web, która używa funkcję kontroli Yródła w programie Microsoft Visual Studio 2005, Visual Studio 2005 ulega awarii. Dodatkowo możesz otrzymać komunikat o błędzie, informujący, że plik Devenv.exe przestanie działać. Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji Podglądu zdarzeń:

Źródło: Windows raportowanie błędów
Identyfikator zdarzenia: 1001
Kategoria zadania: Brak
Opis:
"Odporność na 391784657, typ zawartości 1
Nazwa zdarzenia: APPCRASH
Odpowiedź: Brak
Kabina Id: 0

Podpis problemu:
P1: devenv.exe
P2: 8.0.50727.867
P3: 45d2c842
P4: StackHash_a37d
P5: 6.0.6000.16386
P6: 4549bdc9
P7: c0000374
P8: 000af1c9
P9:
P10:

Załączone pliki:
C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\WER3E66.tmp.version.txt

Te pliki mogą być dostępne w tym miejscu:
C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Report12af278c"
Błąd 4/6/2007 12:39:58: 00 1000 błąd aplikacji (100) spowodował błąd aplikacji devenv.exe, wersja 8.0.50727.867, sygnatura czasowa 0x45d2c842, powodujący błąd modułu ntdll.dll, wersja 6.0.6000.16386, sygnatura czasowa 0x4549bdc9, kod wyjątku 0xc0000374, przesunięcie błędu 0x000af1c9, identyfikator procesu 0x102c, godzina 0x01c7787219d1b4ca rozpoczęcia aplikacji.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program Visual Studio 2005 z dodatkiem Service pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Musi mieć Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany, aby można było zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Msemp.dll

8.0.50727.875

410,112

25-Apr-2007

15:00

x86

Vsscc.dll

8.0.50727.875

3,091,968

25-Apr-2007

16:41

x86

Vsteamcore.dll

8.0.50727.875

266,240

25-Apr-2007

16:41

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×