Objawy

Podczas przenoszenia skrzynek pocztowych w ramach hybrydowy migracji usługi Microsoft Office 365 w Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 z dodatkiem Service Pack 4, Przenieś mogą nie działać dla niektórych skrzynek pocztowych. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wywołanie https://path/mrsproxy.svc nie powiodło się.
Serwer zdalny zwrócił błąd: (401)


Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli na lokalny wymieniać punkty końcowe są publikowane przez Unified Access Gateway 2010. Ujednolicony dostęp do bramy oczekuje wszystkich klientów do obsługi plików cookie. Jednakże to nie przypadku gdy klient jest Office 365. Gdy klient wysyła siedem kolejnych żądań bez pliku cookie sesji Unified Access Gateway tego samego źródłowy adres IP i port, Unified Access Gateway odrzuca dodatkowe żądania. Prowadzi to do skrzynki pocztowej przenieść awarii.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w pakiecie zbiorczym 2 dla programu Forefront Unified Access Gateway 2010 z dodatkiem Service Pack 4.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę na serwerze Unified Access Gateway. Ta poprawka umożliwia konfigurowanie liczba żądań akceptujące Unified Access Gateway bez pliku cookie sesji świadczona.

Po zastosowaniu tej poprawki na serwerze Unified Access Gateway, należy dodać następującą wartość InconsistentCookieThreshold DWORD:

Lokalizacji w rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WhaleCom\e-Gap\von\UrlFilter
Nazwa DWORD: InconsistentCookieThreshold
Wartość DWORD: 30 (liczba dziesiętna)

Uwaga Szczególnie dużych skrzynek pocztowych należy zwiększyć wartość DWORD.

Ważne Po wykonaniu zadania migracji skrzynek pocztowych, należy usunąć ten podklucz rejestru z serwera Unified Access Gateway.

Po zastosowaniu tego podklucza rejestru, należy włączyć konfigurację serwera Unified Access Gateway i następnie wykonać reset Internet Information Services (IIS).

Powiązane artykuły

Więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×