Objawy

Po uruchomieniu zapytania parametrycznego przy użyciu zarządzanego dostawcy dla DB2, które jest zawarte w Microsoft Host Integration Server 2013, kwerenda może zakończyć się niepowodzeniem i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

SQLCODE -290, nieprawidłowy opis

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy są przy użyciu parametrów nazwanych i użyć jednego z parametrów nazwanych dwa razy w kwerendzie. Poniższy przykład kodu ilustruje ten problem:

cm.CommandText = "SELECT * from TABLE WHERE COL1 = @COL and COL2 = @COL";cm.Parameters.AddWithValue("@COL", "AAA");


Rozwiązanie

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w aktualizacji zbiorczej 1 dla Host Integration Server 2013.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×