Poprawka: "SQLCODE -4700" Błąd przy użyciu zarządzanego dostawcy dla DB2 do uruchomienia kwerendy IBM db2v10 w trybie zgodności

Objawy

Uruchomić kwerendę SQL przeciwko IBM DB2 V10 relacyjnej bazy danych System zarządzania, który jest skonfigurowany dla trybu zgodności. Użycie zarządzanego dostawcy dla funkcji DB2, która wchodzi w skład programu Microsoft Host Integration Server 2013, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

PRÓBA UŻYCIA NOWĄ FUNKCJĘ PRZED NOWYCH FUNKCJI TRYBU SQLSTATE: 56038 SQLCODE: -4700.


Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ zarządzane Provider dla DB2 nie sprawdza się wobec różnych trybach. Zamiast tego dostawca niepoprawnie wykonuje obsługujących nową funkcję trybu kwerend zawsze.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w aktualizacji zbiorczej 1 dla Host Integration Server 2013.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×