Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Używasz adaptera BizTalk dla programu WebSphere MQ (karta Mqsc) do odbierania wiadomości z IBM WebSphere MQ.

  • Przychodzące wiadomości IBM WebSphere MQ są sformatowane przy użyciu nagłówków MQRFH2.

  • Formatu Liczba całkowita (Int Fmt) w deskryptorze wiadomość MQ (MQMD) dla przychodzących wiadomości ustawiono UNIX lub hosta.

W tym scenariuszu adaptera MQSC przekazywanie wiadomości jako strumień bajtów zero do składnika potoku serwera BizTalk.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ ustawienie Format liczb całkowitych w mqmd na systemie UNIX lub hostawartości całkowitych w nagłówku MQRFH2 są kodowane przy użyciu formatowania big-endian. Pozostałe wartości mqmd są kodowane przy użyciu formatowania little-endian.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Program Host Integration Server 2013

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w zbiorczej aktualizacji 2 dla programu Host Integration Server 2013.

Program Host Integration Server 2010

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w 10 aktualizacja zbiorcza dla programu Host Integration Server 2010.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Po zastosowaniu tej aktualizacji mqsc używa little-endian formatowania dla wartości całkowitych w nagłówku MQRFH2.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×