We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Objawy

Po zastosowaniu polecenia RTRIM na pustej kolumny w środowisku Microsoft Host Integration Server 2010, wartość kolumny może niepoprawnie wypełniania wartość poprzedniego wiersza. Na przykład kolumna w pliku hosta kolumna opis (HCD) używa atrybutu Nullable . Następnie należy uruchomić kwerendę SQL, podobny do następującego:

Select ID,RTRIM(C1) FROM MANNI

W tym przykładzie pustej kolumny jest wypełniana wartość kolumny w poprzednim wierszu.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć Host Integration Server 2010 zainstalować tę poprawkę.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o zastępowaniu

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Dla Host Integration Server 2010, wersja 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Db2oledb.dll

8.5.4266.2

640,848

08-Feb-2011

13:22

x86

DRDAresync.exe

8.5.4266.2

530,264

08-Feb-2011

13:22

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll

8.5.4266.2

1,300,376

08-Feb-2011

13:22

x86

Microsoft.hostintegration.drdalink.dll

8.5.4266.2

58,760

08-Feb-2011

13:22

x86

Msdrda.dll

8.5.4266.2

976,720

08-Feb-2011

13:22

x86

Dla Host Integration Server 2010, wersja 64-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Db2oledb.dll

8.5.4266.2

640,848

08-Feb-2011

13:31

x86

Db2oledb.dll

8.5.4266.2

898,384

08-Feb-2011

13:31

x64

DRDAresync.exe

8.5.4266.2

717,656

08-Feb-2011

13:31

x64

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll

8.5.4266.2

1,300,376

08-Feb-2011

13:31

x86

Microsoft.hostintegration.drdalink.dll

8.5.4266.2

58,760

08-Feb-2011

13:31

x86

Microsoft.hostintegration.drdalink.dll

8.5.4266.2

69 000

08-Feb-2011

13:31

x64

Msdrda.dll

8.5.4266.2

1,693,520

08-Feb-2011

13:31

x64

Msdrda.dll

8.5.4266.2

976,720

08-Feb-2011

13:31

x86

Uwaga Z powodu zależności plików najnowsze poprawki, zawierająca te pliki może również zawierać pliki dodatkowe.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×