Poprawka: Zdarzenia, które są związane z fokus wprowadzania obiektu TextField w aplikacji Adobe Flash nie działają poprawnie na urządzeniu z systemem Windows Embedded CE 6.0 R3

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Masz zainstalowany na urządzeniu z systemem Windows Embedded CE 6.0 R3 składnik kontroli (SYSGEN_IE_FLASHLITE) Adobe Flash Lite ActiveX.

  • Tworzenie aplikacji Adobe Flash, który działa w tym składniku.

  • W tej aplikacji należy zarejestrować detektor dla zdarzenia onSetFocus obiektu TextField za pomocą metody Selection.addListener .

W tym scenariuszu zdarzenia, które są związane z fokus wprowadzania obiektu TextField nie działają poprawnie. Wywoływane jest zdarzenie onSetFocus , parametr oldfocus ma wartość null zamiast obiektu, który traci fokus wprowadzania. Ponadto zdarzenia onKillFocus obiektu TextField nie jest uruchamiany.Uwaga Ten problem występuje, gdy używasz myszy lub pisaka do uruchamiania aplikacji Adobe Flash. Ten problem nie występuje, gdy używasz klawiszy nawigacyjnych na urządzeniu.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Obsługiwana aktualizacja oprogramowania jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft jako Windows Embedded CE 6.0 Platform comiesięczna aktualizacja producenta (sierpień 2010). Można to potwierdzić, przewijając widok do sekcji "Informacje o plikach". Nazwa pliku pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:

Produkt w wersji rrmmdd kbnnnnnn-typ procesoraNa przykład: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi jest poprawka ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule KB 917590 i uwzględnioną w miesięcznej aktualizacji z maja 2006 roku. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, kliknij następujący numer artykułu, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskiwania Windows CE Platform Builder i podstawowych aktualizacji systemu operacyjnego:

Jak zlokalizować podstawowe aktualizacje systemu operacyjnego dla produktów Microsoft Windows CE Platform Builder

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu zostały również zainstalowane.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu zastosuj jedną z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki Instalatora

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×