Poprawka: Zdarzenie nieprawidłowe dojście błąd w systemu Windows Embedded Compact 2013

Wprowadzenie

W tym artykule opisano problem, który generuje błąd uchwyt nieprawidłowe zdarzenie w systemu Windows Embedded Compact 2013. Ten problem można rozwiązać przez zainstalowanie tej aktualizacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu musi być zainstalowany.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwarcia gniazda ze sterownika jądra i użyć operacji asynchronicznych We/Wy w gnieździe w systemu Windows Embedded Compact 2013.

  • Można uruchomić funkcję polecenia WSAEventSelect razem z flagą FD_CLOSE , a następnie użyć funkcji CloseSocket zamknąć gniazdo.

  • Wywołanie funkcji WaitForSingleObject , która używa samej obsługi zdarzeń, które są używane dla funkcji polecenia WSAEventSelect .


W tym scenariuszu WaitForSingleObject funkcja zwraca odpowiedź WAIT_FAILED. Po wywołaniu funkcji CloseSocket funkcje WSAEnumNetworkEvents i WSAWaitForMultipleEvents się niepowodzeniem z błędem WSA_INVALID_HANDLE.

Uwaga Funkcja CloseSocket nieblokująca rozpoczyna zamknięcia płynnego gniazda. Ten proces może obejmować kilka wymiany danych. Sterownik wywołujący musi mieć możliwość służą funkcje WSAEnumNetworkEvents i WSAWaitForMultipleEvents w celu oczekiwania dla zamknięcia gniazda płynnego.

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Pobieranie informacji

Systemu Windows Embedded Compact 2013 comiesięczna aktualizacja (kwiecień 2015) jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Aby pobrać ten comiesięczna aktualizacja systemu Windows Embedded Compact 2013, przejdź do lub .

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu zostały również zainstalowane.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki, które są uwzględnione w tym pakiecie aktualizacji

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Więcej informacji na temat stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×