Poprawka: Zmniejsza wydajność testów po kilka godzin po uruchomieniu testów obciążenia przy użyciu systemu zespołu załadować narzędzia do testowania w programie Microsoft Visual Studio 2008 TFS

Objawy

Po uruchomieniu testów obciążenia przy użyciu systemu zespołu załadować narzędzia do testowania w Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server (TFS), wydajność badania zmniejsza się po kilku godzinach. Wykorzystanie Procesora na serwerze warstwy danych może zawiesić postępowanie na 100 procent. Ponadto czas kwerendy dla pracy operacji związanych z elementu znacząco wzrosnąć.

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Badania obciążenia obejmują usługi kontroli wersji i śledzenia elementu pracy.

  • Dużą liczbę poleceń jest wysyłana do serwera TFS.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program Visual Studio 2008 Team Foundation Server dodatek service Pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Musi mieć Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server usługi dodatkiem Service Pack 1 zainstalować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.teamfoundation.c lient.dll

9.0.30729.4068

278,528

04-Mar-2009

20:19

x86

Wszystkie Microsoft.teamfoundation.Client.resources.d

9.0.30729.4068

45056

04-Mar-2009

20:19

x86

Wszystkie Microsoft.teamfoundation.Client.resources.d

9.0.30729.4068

49,152

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.common.dll

9.0.30729.4068

286720

04-Mar-2009

20:19

x86

Wszystkie Microsoft.teamfoundation.common.resources.d

9.0.30729.4068

36864

04-Mar-2009

20:19

x86

Wszystkie Microsoft.teamfoundation.common.resources.d

9.0.30729.4068

40960

04-Mar-2009

20:19

x86

Wszystkie Microsoft.teamfoundation.common.resources.d

9.0.30729.4068

4.608

04-Mar-2009

20:19

x86

Biblioteka dll Microsoft.teamfoundation.databaseinstaller.

9.0.30729.4068

4,399,104

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.databaseinstaller. resources.dll

9.0.30729.4068

13,312

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.dll

9.0.30 729.4068

1,060,864

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.resources.dll

9.0.30729.4068

286720

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.resources.dll

9.0.30729.4068

315392

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.resources.dll

9.0.30729.4068

319488

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.resources.dll

9.0.30729.4068

323584

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.server.admin.dll

9.0.30729.4068

163,840

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.com mon.integration.dll

9.0.30729.4068

32,768

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.com mon.integration.resources.dll

9.0.30729.4068

4096

04-Mar-2009

20:19

x86

Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.com mon.integration.resources.dll

9.0.30729.4068

4.608

04-Mar-2009

20:19

x86

Tfsadminutil.exe

9.0.30729.4068

67,416

04-Mar-2009

20:19

x86

Tfsadminutil.resources.dll

9.0.3072 9.4068

24576

04-Mar-2009

20:19

x86

Tfsadminutil.resources.dll

9.0.3072 9.4068

28672

04-Mar-2009

20:19

x86

Tfsadminutil.resources.dll

9.0.3072 9.4068

36864

04-Mar-2009

20:19

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak sprawdzić ilu użytkowników serwera TFS pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę sieci Web:

http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2005/10/24/how-many-users-will-your-team-foundation-server-support.aspxAby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×