Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dokument Microsoft security advisory dotyczący tego problemu dla specjalistów IT. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz https://technet.microsoft.com/security/advisory/3083992.

Więcej informacji

Ważne

 • Wszystkie przyszłe zabezpieczenia i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, systemu Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają zainstalowania aktualizacji 2919355 . Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerach z systemem Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 aby otrzymywać przyszłe aktualizacje.

 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zainstalowanie potrzebnego pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć funkcję automatycznego aktualizowania zobacz
Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga Dla Windows RT i Windows RT 8.1, ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update tylko.Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby zainstalować tę aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

System

Aktualizacja

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x86

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x64

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorami x64

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x 86 w Windows 8

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 8

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla komputerów z procesorami x64

Download Pobierz teraz pakiet.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla komputerów z procesorami x86

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 x86

Download Pobierz teraz pakiet.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla procesorów x64

Download Pobierz teraz pakiet.


Więcej informacji

Nazwa pakietu

Pakiet mieszania SHA-1

Pakiet mieszania SHA-2

Windows6.1-KB3083992-ia64.msu

7F900C5E79D4DA27E05436C5ABEE5EB9856B4242

0A15E32028A36483C02038C9636F588CC5D1BC15BEEDE75BC34EB582FBBEE048

Windows6.1-KB3083992-x64.msu

84E2AC0B4A9C6121796098979BE2A62212FFA191

FC8BEE620802A8CC77336E08D87AC21F775A7FB3CA614DB50BBBAD7838452F2F

Windows6.1-KB3083992-x86.msu

2D0DD7AA599D654AED7CAC0AB66CA350C8A6AA2D

3A33CBCDD57593CE83AB4A394040CB765E1C515C239E4CB42F55A75EF7E6113F

Windows8.1-KB3083992-x64.msu

3F1C95FC801DBBC7B3CB716602CF87B98ADBF909

AB8D7DF06741A50EE98546A27E8B8075DC751A5423E8D0D7AF441468B9B8462B

Windows8.1-KB3083992-x64.msu

3F1C95FC801DBBC7B3CB716602CF87B98ADBF909

AB8D7DF06741A50EE98546A27E8B8075DC751A5423E8D0D7AF441468B9B8462B

Windows8.1-KB3083992-x86.msu

1DE3B93048F033561E48E0D2E40DA9565817FB06

7737547B9ABAC65AB07372C9AF6F3CC08525D38A792B67CB66CBD8234AAB796E

Windows8-RT-KB3083992-x64.msu

97838346A5BD4B06A10F963401C0419D8D76CFDC

F1C81986FA7D4CD8A5B66323559E504EFC8A8574A6BDE804301D875B70987C82

Windows8-RT-KB3083992-x86.msu

4F914A590045D984463D949A7A937765D1386605

27E5F707B382B7CDA6F93DF0AF108D327D8652D27973708ECD42CC2B0315AA22


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.1.760 1. 18 xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1. 22 xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Zainstalowane pliki MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) nie są wymienione na liście.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 013

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Appid.sys

6.1.7601.18950

50,176

04-Aug-2015

16:53

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.18950

50,688

04-Aug-2015

17:47

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.18950

16,896

04-Aug-2015

17:46

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.18950

96,768

04-Aug-2015

17:46

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.18950

28,160

04-Aug-2015

17:47

x86

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 013

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Appid.sys

6.1.7601.23153

50,688

04-Aug-2015

16:58

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.23153

50,688

04-Aug-2015

17:52

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23153

16,896

04-Aug-2015

17:51

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23153

97,792

04-Aug-2015

17:51

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.23153

29,696

04-Aug-2015

17:52

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.18950

50,176

04-Aug-2015

17:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.18649

521,384

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.18519

455,752

03-Jun-2015

20:16

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23153

50,176

04-Aug-2015

17:52

x86

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

36 800

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31.168

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,072

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,728

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36 800

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,120

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,584

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,632

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:20

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:20

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,728

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

36 800

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31.168

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,072

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,728

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36 800

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,120

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,584

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,632

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:20

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:20

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,728

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.18649

521,384

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.18519

455,752

03-Jun-2015

20:16

x86

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

10,752

04-Aug-2015

17:59

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

9,728

04-Aug-2015

17:38

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

10,752

04-Aug-2015

17:57

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

10,752

04-Aug-2015

17:49

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

11,264

04-Aug-2015

17:52

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

6656

04-Aug-2015

17:49

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

9,728

04-Aug-2015

17:52

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

17:44

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

11,264

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Ci.dll

6.1.7601.18519

409,272

03-Jun-2015

20:22

x86

Driver.stl

Nie dotyczy

4.186

03-Jun-2015

20:15

Nie dotyczy

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

03-Jun-2015

20:20

x86

Driver.stl

Nie dotyczy

4.186

03-Jun-2015

20:15

Nie dotyczy

Cryptbase.dll

6.1.7601.23153

36864

04-Aug-2015

17:52

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.23153

38,912

04-Aug-2015

17:52

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.18950

50,176

04-Aug-2015

17:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.18649

521,384

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.18950

456,784

04-Aug-2015

17:51

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23153

50,176

04-Aug-2015

17:52

x86

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23153

469,688

04-Aug-2015

17:56

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

36 800

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31.168

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,072

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,728

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36 800

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,120

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,584

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,632

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

18:20

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:20

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,728

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

28,096

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,072

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:41

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

17:48

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:17

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

18:19

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,120

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

27,584

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.18649

521,384

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.18950

456,784

04-Aug-2015

17:51

x86

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23153

469,688

04-Aug-2015

17:56

x86

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

45056

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

49,664

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

52,224

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

56,832

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

57856

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

47104

04-Aug-2015

17:43

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

54,784

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

50,688

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

56,832

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

43,008

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

54,272

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

55,296

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

34,304

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

50,176

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

55,296

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

53248

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

52,736

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

54,272

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

52,736

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

50,688

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

49,664

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

26,624

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

27,136

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Cng.sys

6.1.7601.22946

370,488

03-Jun-2015

20:16

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.23153

67,520

04-Aug-2015

17:59

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23153

137,664

04-Aug-2015

17:59

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.23153

1,062,912

04-Aug-2015

17:52

x86

Lsasrv.mof

Nie dotyczy

13,780

03-Jun-2015

20:16

Nie dotyczy

Lsass.exe

6.1.7601.23153

22,528

04-Aug-2015

17:51

x86

Secur32.dll

6.1.7601.23153

22,016

04-Aug-2015

17:52

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.23153

100,352

04-Aug-2015

17:52

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.23153

15,872

04-Aug-2015

17:52

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

246,784

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

152,064

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

62,464

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

264,704

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

164,864

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73728

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

254,976

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,720

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

156,672

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

67,584

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

280,576

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

160,256

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73,216

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

310,784

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,768

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

187,392

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

75,776

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

249856

04-Aug-2015

17:44

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

17:43

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

146,432

04-Aug-2015

17:44

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

60,416

04-Aug-2015

17:43

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

297,472

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,256

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

185,344

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

255,488

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

18:12

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

160,768

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

313,856

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,768

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

183,296

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69,120

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

217,600

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

136,192

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

62,976

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

282,112

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,744

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

171,008

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

78,336

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

283,136

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

168,448

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

72192

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

177,664

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

22,528

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

110592

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

43,520

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

159744

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

22,016

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

101,376

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

43,008

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

258,048

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,208

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

153,600

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

66,560

04-Aug-2015

17:59

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

270,336

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,256

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

165,888

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

72192

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

292,352

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,744

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

180224

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73728

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

296,448

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

181,248

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

70,144

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

290,304

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,792

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

181,248

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69,120

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

285,184

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,720

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

163,328

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

76,800

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

257,024

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,208

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

161,280

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

66,560

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

257536

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,696

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

159744

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

61,952

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

135168

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

19,968

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

87,040

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

139264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

18,944

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

89,600

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

36864

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Adtschema.dll

6.1.7601.23153

690,688

04-Aug-2015

17:43

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.23153

50,176

04-Aug-2015

17:51

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.23153

146,432

04-Aug-2015

17:46

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.23153

60,416

04-Aug-2015

17:47

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.23153

221184

04-Aug-2015

17:52

x86

Ntdll.dll

6.1.7601.23153

1,308,160

04-Aug-2015

17:55

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23153

3,995,584

04-Aug-2015

17:59

Nie dotyczy

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23153

3,939,776

04-Aug-2015

17:59

Nie dotyczy

Rpchttp.dll

6.1.7601.23153

141,312

04-Aug-2015

17:52

x86

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23153

655,872

04-Aug-2015

17:52

x86

Credssp.dll

6.1.7601.23153

17,408

04-Aug-2015

17:52

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.23153

65 536

04-Aug-2015

17:52

x86

Tspkg.mof

Nie dotyczy

964

03-Jun-2015

20:18

Nie dotyczy

Wdigest.dll

6.1.7601.23153

172,032

04-Aug-2015

17:52

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.23153

553,472

04-Aug-2015

17:52

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.23153

260,608

04-Aug-2015

17:52

x86

Schannel.dll

6.1.7601.23153

248,832

04-Aug-2015

17:52

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23153

226,304

04-Aug-2015

16:46

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23153

98304

04-Aug-2015

16:45

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23153

124,928

04-Aug-2015

16:45

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

17:43

x86

Smss.exe

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

17:52

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

17:43

x86

Smss.exe

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

17:52

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.23153

262,656

04-Aug-2015

17:52

x86

Srclient.dll

6.1.7601.23153

43,008

04-Aug-2015

17:52

x86

Srcore.dll

6.1.7601.23153

400,896

04-Aug-2015

17:52

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Składnik usługi

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 013

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Appid.sys

6.1.7601.18950

61440

04-Aug-2015

16:58

x64

Nie dotyczy

Appidapi.dll

6.1.7601.18950

59,392

04-Aug-2015

17:56

x64

Nie dotyczy

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.18950

17,920

04-Aug-2015

17:55

x64

Nie dotyczy

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.18950

147456

04-Aug-2015

17:55

x64

Nie dotyczy

Appidsvc.dll

6.1.7601.18950

32,768

04-Aug-2015

17:56

x64

Nie dotyczy

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 013

04-Aug-2015

18:27

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Appid.sys

6.1.7601.23153

62,464

04-Aug-2015

17:09

x64

Nie dotyczy

Appidapi.dll

6.1.7601.23153

59,392

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

18:11

x64

Nie dotyczy

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23153

148,480

04-Aug-2015

18:11

x64

Nie dotyczy

Appidsvc.dll

6.1.7601.23153

34,816

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.18950

63,488

04-Aug-2015

17:56

x64

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.18950

692,672

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.18649

619,056

03-Jun-2015

20:16

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.18950

616,360

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.18519

532,176

03-Jun-2015

20:16

x64

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23153

63,488

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23153

706,496

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23153

631,384

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

38,232

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31.168

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

28,504

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,072

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

36,184

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,728

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,992

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

27,480

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,672

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

38,232

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,184

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

31,064

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

31,064

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

32,088

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

32,600

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,696

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,184

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,728

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

38,232

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31.168

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

28,504

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,072

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

36,184

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,728

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,992

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

27,480

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,672

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

38,232

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,184

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

31,064

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

31,064

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

32,088

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

32,600

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,696

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,184

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,728

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.18950

692,672

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.18649

619,056

03-Jun-2015

20:16

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.18950

616,360

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.18519

532,176

03-Jun-2015

20:16

x64

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23153

706,496

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23153

631,384

04-Aug-2015

18:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

10,752

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

9,728

04-Aug-2015

17:51

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

10,752

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

10,752

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

11,264

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

6656

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.18950

9,728

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

19:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

11,264

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14,336

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16 384

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16,896

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14,336

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,408

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16 384

04-Aug-2015

19:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

18,944

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14848

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16 384

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

10 240

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

15,360

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,408

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

18,432

04-Aug-2015

19:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16,896

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

15,872

04-Aug-2015

19:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16,896

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14848

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

8 192

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

8 192

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll

6.1.7601.23153

463,872

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Ci.dll

6.1.7601.18519

457,400

03-Jun-2015

20:21

x64

Nie dotyczy

Driver.stl

Nie dotyczy

4.186

03-Jun-2015

20:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

03-Jun-2015

20:22

x64

Nie dotyczy

Driver.stl

Nie dotyczy

4.186

03-Jun-2015

20:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Conhost.exe

6.1.7601.23153

338,432

04-Aug-2015

18:11

x64

Nie dotyczy

Cryptbase.dll

6.1.7601.23153

44,032

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Csrsrv.dll

6.1.7601.23153

43,520

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.18950

63,488

04-Aug-2015

17:56

x64

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.18950

692,672

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.18649

619,056

03-Jun-2015

20:16

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.18950

571,328

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.18950

533,208

04-Aug-2015

18:00

x64

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23153

63,488

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23153

706,496

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23153

586,176

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23153

547,176

04-Aug-2015

18:16

x64

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

38,232

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31.168

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,752

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

28,504

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,072

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

36,184

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

31,064

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,728

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

28,096

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

27,992

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

27,480

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,528

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,048

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,752

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,672

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

38,232

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,184

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

31,064

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

31,064

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

32,088

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

32,600

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,696

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

36,184

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

34,648

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

34,240

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,728

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

29,528

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

28,504

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

17:54

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,656

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

32,088

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

29,120

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

26,560

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.18950

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.18950

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.18950

29,632

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.18950

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35,776

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31.168

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

37,208

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

33,112

04-Aug-2015

19:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

30,144

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

31,680

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

30,552

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

29,016

04-Aug-2015

19:14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi.mui

6.1.7601.23153

33,216

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe.mui

6.1.7601.23153

35.264

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23153

31,576

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23153

32,600

04-Aug-2015

19:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.18950

692,672

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.18649

619,056

03-Jun-2015

20:16

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.18950

571,328

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.18950

533,208

04-Aug-2015

18:00

x64

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23153

706,496

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23153

586,176

04-Aug-2015

18:18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23153

547,176

04-Aug-2015

18:16

x64

Nie dotyczy

Kernel32.dll

6.1.7601.23153

1,164,288

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Kernelbase.dll

6.1.7601.23153

421,376

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

45056

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

49,664

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

52,224

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

56,832

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

57856

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

47104

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

54,784

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

50,688

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

56,832

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

43,008

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

54,272

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

55,296

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

34,304

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

50,176

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

55,296

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

53248

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

52,736

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

54,272

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

52,736

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

50,688

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

49,664

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

26,624

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23153

27,136

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Cng.sys

6.1.7601.22946

459,344

03-Jun-2015

20:17

x64

Nie dotyczy

Ksecdd.sys

6.1.7601.23153

95,680

04-Aug-2015

18:18

x64

Nie dotyczy

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23153

155,584

04-Aug-2015

18:18

x64

Nie dotyczy

Lsasrv.dll

6.1.7601.23153

1,464,832

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Lsasrv.mof

Nie dotyczy

13,780

03-Jun-2015

20:17

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lsass.exe

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

18:11

x64

Nie dotyczy

Secur32.dll

6.1.7601.23153

28,160

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Sspicli.dll

6.1.7601.23153

136,192

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Sspisrv.dll

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

246,784

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

152,064

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

62,464

04-Aug-2015

18:59

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

264,704

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

164,864

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73728

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

254,976

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,720

04-Aug-2015

19:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

156,672

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

67,584

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

280,576

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

160,256

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73,216

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

310,784

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,768

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

187,392

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

75,776

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

249856

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

146,432

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

60,416

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

297,472

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,256

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

185,344

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

255,488

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

160,768

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

19:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

313,856

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,768

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

183,296

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69,120

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

217,600

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

136,192

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

62,976

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

282,112

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,744

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

171,008

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

78,336

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

283,136

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

19:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

168,448

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

72192

04-Aug-2015

19:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

177,664

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

22,528

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

110592

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

43,520

04-Aug-2015

18:59

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

159744

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

22,016

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

101,376

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

43,008

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

258,048

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,208

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

153,600

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

66,560

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

270,336

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,256

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

165,888

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

72192

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

292,352

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,744

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

180224

04-Aug-2015

19:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73728

04-Aug-2015

19:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

296,448

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

181,248

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

70,144

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

290,304

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,792

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

181,248

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69,120

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

285,184

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,720

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

163,328

04-Aug-2015

19:13

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

76,800

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

257,024

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,208

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

161,280

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

66,560

04-Aug-2015

19:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

257536

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,696

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

159744

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

61,952

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

135168

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

19,968

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

87,040

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:59

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

139264

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

18,944

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

89,600

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

36864

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

5120

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4.608

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4.608

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

6,144

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Adtschema.dll

6.1.7601.23153

690,688

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Auditpol.exe

6.1.7601.23153

64000

04-Aug-2015

18:11

x64

Nie dotyczy

Msaudite.dll

6.1.7601.23153

146,432

04-Aug-2015

18:07

x64

Nie dotyczy

Msobjs.dll

6.1.7601.23153

60,416

04-Aug-2015

18:07

x64

Nie dotyczy

Ncrypt.dll

6.1.7601.23153

309,760

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Ntdll.dll

6.1.7601.23153

1,729,984

04-Aug-2015

18:18

x64

Nie dotyczy

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23153

355,840

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Ocspisapictrs.h

Nie dotyczy

1 421

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspisapictrs.ini

Nie dotyczy

2,636

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

10 240

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2,960

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,134

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2918

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

11,264

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,210

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

11,776

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,098

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

11,264

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,028

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3 140

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2,642

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

6,144

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2 576

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

19:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,026

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

12,288

04-Aug-2015

19:13

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,028

04-Aug-2015

19:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

10,752

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,188

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

11,264

04-Aug-2015

19:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,130

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

10 240

04-Aug-2015

19:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,064

04-Aug-2015

19:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

19:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3.092

04-Aug-2015

19:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

19:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2 828

04-Aug-2015

19:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

5120

04-Aug-2015

19:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2 158

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23153

5120

04-Aug-2015

19:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2,460

04-Aug-2015

19:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23153

276,480

04-Aug-2015

18:11

x64

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.h

Nie dotyczy

1 569

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2918

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23153

5,550,528

04-Aug-2015

18:18

x64

Nie dotyczy

Rpchttp.dll

6.1.7601.23153

190,464

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23153

1,216,512

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Credssp.dll

6.1.7601.23153

22,016

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Tspkg.dll

6.1.7601.23153

86,528

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Tspkg.mof

Nie dotyczy

964

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wdigest.dll

6.1.7601.23153

210,944

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Kerberos.dll

6.1.7601.23153

730,112

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Msv1_0.dll

6.1.7601.23153

316,416

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Schannel.dll

6.1.7601.23153

342 016

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23153

291,328

04-Aug-2015

16:54

x64

Nie dotyczy

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23153

129,536

04-Aug-2015

16:54

x64

Nie dotyczy

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23153

159744

04-Aug-2015

16:54

x64

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Smss.exe

6.1.7601.23153

112,640

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

18:03

x64

Nie dotyczy

Smss.exe

6.1.7601.23153

112,640

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Rstrui.exe

6.1.7601.23153

296,960

04-Aug-2015

18:11

x64

Nie dotyczy

Srclient.dll

6.1.7601.23153

50,176

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Srcore.dll

6.1.7601.23153

503808

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Winsrv.dll

6.1.7601.23153

215,552

04-Aug-2015

18:12

x64

Nie dotyczy

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23153

16 384

04-Aug-2015

18:12

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_C6A8F33C072DF3C0

Wow64.dll

6.1.7601.23153

243,712

04-Aug-2015

18:12

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_C6A8F33C072DF3C0

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23153

13,312

04-Aug-2015

18:12

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_C6A8F33C072DF3C0

Wow64win.dll

6.1.7601.23153

362,496

04-Aug-2015

18:12

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_C6A8F33C072DF3C0

Appidapi.dll

6.1.7601.18950

50,688

04-Aug-2015

17:47

x86

Nie dotyczy

Appidapi.dll

6.1.7601.23153

50,688

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Kernel32.dll

6.1.7601.23153

1,114,112

04-Aug-2015

17:51

x86

Nie dotyczy

Kernelbase.dll

6.1.7601.23153

275,456

04-Aug-2015

17:51

x86

Nie dotyczy

Lsasrv.mof

Nie dotyczy

13,780

03-Jun-2015

20:16

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Secur32.dll

6.1.7601.23153

22,016

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Sspicli.dll

6.1.7601.23153

96,768

04-Aug-2015

17:51

x86

Nie dotyczy

Ntdll.dll

6.1.7601.23153

1,311,768

04-Aug-2015

17:55

x86

Nie dotyczy

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23153

665,600

04-Aug-2015

17:51

x86

Nie dotyczy

Wdigest.dll

6.1.7601.23153

172,032

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Kerberos.dll

6.1.7601.23153

553,472

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Msv1_0.dll

6.1.7601.23153

260,608

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Schannel.dll

6.1.7601.23153

248,832

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23153

6656

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Srclient.dll

6.1.7601.23153

43,008

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Acwow64.dll

6.1.7601.23153

44,032

04-Aug-2015

17:52

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_D0FD9D8E3B8EB5BB

Instnm.exe

6.1.7601.23153

7680

04-Aug-2015

16:46

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_D0FD9D8E3B8EB5BB

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23153

14,336

04-Aug-2015

17:52

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_D0FD9D8E3B8EB5BB

Setup16.exe

3.1.0.1918

25 600

04-Aug-2015

17:52

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_D0FD9D8E3B8EB5BB

User.exe

6.1.7601.23153

2 048

04-Aug-2015

16:46

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_D0FD9D8E3B8EB5BB

Wow32.dll

6.1.7601.23153

5120

04-Aug-2015

17:51

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23153_NONE_D0FD9D8E3B8EB5BB

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14,336

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16 384

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16,896

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14,336

04-Aug-2015

17:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,408

04-Aug-2015

18:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16 384

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

18,944

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14848

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16 384

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

10 240

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

9,728

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

15,360

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,408

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

17,920

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

18,432

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16,896

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

15,872

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

16,896

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

14848

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

8 192

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23153

8 192

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certcli.dll

6.1.7601.23153

342,528

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Cryptbase.dll

6.1.7601.23153

36864

04-Aug-2015

17:52

x86

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

246,784

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

152,064

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

62,464

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

264,704

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

164,864

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73728

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

254,976

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,720

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

156,672

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

67,584

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

280,576

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

160,256

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73,216

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

310,784

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,768

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

187,392

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

75,776

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

249856

04-Aug-2015

17:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

17:43

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

146,432

04-Aug-2015

17:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

60,416

04-Aug-2015

17:43

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

297,472

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,256

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

185,344

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

255,488

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

18:12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

160,768

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69 632

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

313,856

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,768

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

183,296

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69,120

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

217,600

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,184

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

136,192

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

62,976

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

282,112

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,744

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

171,008

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

78,336

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

283,136

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

168,448

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

72192

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

177,664

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

22,528

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

110592

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

43,520

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

159744

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

22,016

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

101,376

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

43,008

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

258,048

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,208

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

153,600

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

66,560

04-Aug-2015

17:59

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

270,336

04-Aug-2015

18:09

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

32,256

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

165,888

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

72192

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

292,352

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,744

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

180224

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

73728

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

296,448

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

31,232

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

181,248

04-Aug-2015

18:13

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

70,144

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

290,304

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

33,792

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

181,248

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

69,120

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

285,184

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,720

04-Aug-2015

18:08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

163,328

04-Aug-2015

18:15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

76,800

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

257,024

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

30,208

04-Aug-2015

18:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

161,280

04-Aug-2015

18:03

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

66,560

04-Aug-2015

18:04

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

257536

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

29,696

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

159744

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

61,952

04-Aug-2015

18:07

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

135168

04-Aug-2015

18:01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

19,968

04-Aug-2015

18:02

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

87,040

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

33,280

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23153

139264

04-Aug-2015

18:05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23153

18,944

04-Aug-2015

18:06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23153

89,600

04-Aug-2015

18:11

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23153

36864

04-Aug-2015

18:00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

5120

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3,584

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4.608

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

3072

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4096

04-Aug-2015

17:43

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23153

4.608

04-Aug-2015

16:44

x86

Nie dotyczy