Podsumowanie

Funkcja CreateFile() można uzyskać dojścia do portu szeregowego. "Win32 Programmer's Reference" wpis "CreateFile()" wymienia tryb udostępniania musi mieć wartość 0, Utwórz parametr musi być OPEN_EXISTING i szablon musi mieć wartość NULL. Funkcja CreateFile() powiedzie się przy użyciu "COM1" do "COM9" dla nazwy pliku; Jednak wiadomości

INVALID_HANDLE_VALUE

jest zwracany, jeśli używasz "COM10" lub większa. Jeśli nazwa portu jest \\.\COM10, prawidłowy sposób, aby określić port szeregowy w wywołaniu CreateFile() jest następująca: CreateFile( "\\\\.\\COM10", // address of name of the communications device fdwAccess, // access (read-write) mode 0, // share mode NULL, // address of security descriptor OPEN_EXISTING, // how to create 0, // file attributes NULL // handle of file with attributes to copy ); Uwagi: Ta składnia działa również w przypadku portów COM1 do COM9. Niektórych płyt pozwoli Ci wybrać port nazwy użytkownika. Ta składnia działa również tych nazw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×