Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

Jeśli urządzenie USB zostanie włożone i wyjęte w krótkim odstępie czasu, port USB może przestać odpowiadać. Gdy port jest w tym stanie, nie rozpoznaje już żadnych urządzeń USB, a urządzenie USB nie działa.

W tym artykule opisano, jak rozwiązać ten problem.

Wymagania wstępne

Do zalogowania się do systemu Windows w celu zastosowania niektórych metod wymienionych w tym artykule są potrzebne poświadczenia administratora. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania w systemie Windows ma poświadczenia administracyjne, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są wymienione. Po zastosowaniu każdej metody należy sprawdzić, czy problem z urządzeniem USB został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować następną metodę.

W tym artykule opisano też obejście problemu. Można je wypróbować, jeśli podane metody nie zadziałają.

Metoda 1. Przeskanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń

Należy wykonać skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń. Po wykonaniu na komputerze skanowania w poszukiwaniu zmian sprzętu urządzenie USB podłączone do portu USB może zostać rozpoznane, co umożliwi używanie go.

Aby wykonać skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie użyj pola Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Menedżer urządzeń.

 3. W Menedżerze urządzeń kliknij używany komputer, aby go wyróżnić.

 4. Kliknij pozycję Akcja, a następnie kliknij pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

 5. Sprawdź, czy urządzenie USB działa.

Jeśli wykonanie skanowania w poszukiwaniu zmian sprzętu rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do Metody 2.

Metoda 2: Ponowne uruchomienie komputera

Jeśli skanowanie w poszukiwaniu nowego sprzętu nie rozwiązało problemu, należy ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera należy sprawdzić, czy urządzenie USB działa.

Jeśli ponowne uruchomienie komputera rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do Metody 3.

Metoda 3: Wyłączenie i ponowne włączenie kontrolera USB

Za pomocą Menedżera urządzeń należy wyłączyć i ponownie włączyć wszystkie kontrolery USB. Umożliwia to kontrolerom przywrócenie portu USB ze stanu nieodpowiadania. Kontrolery USB reprezentują porty USB w Menedżerze urządzeń. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.

Aby wyłączyć i ponownie włączyć kontrolery USB, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie użyj pola Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Menedżer urządzeń.

 3. Rozwiń sekcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

  Uwaga W celu znalezienia tego elementu może być konieczne przewinięcie listy w dół.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy kontroler USB w obszarze Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj, aby go usunąć.

 5. Powtórz krok 4 dla każdego kontrolera USB wymienionego w obszarze Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

 6. Ponownie uruchom komputer. Po uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wykona skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu i ponownie zainstaluje wszystkie odinstalowane kontrolery USB.

 7. Sprawdź, czy urządzenie USB działa.

Jeśli port USB rozpoznaje urządzenie i można używać tego urządzenia, to koniec pracy.

Jeśli zastosowanie tej metody rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do sekcji „Obejście problemu”.

Obejście problemu

Jeśli żadna z tych metod nie zadziałała, można wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie. Jednak należy pamiętać, że wyłączenie funkcji Selektywne zawieszanie wpływa na wszystkie sterowniki kontrolerów hosta USB (a więc i wszystkie porty USB oraz podłączone urządzenia USB) w systemie. Oznacza to, że komputer nie może wstrzymywać (zawieszać) żadnych podłączonych do niego urządzeń USB i pobierają one energię przez cały czas, przez jaki są podłączone do komputera. Ponadto na karcie Zarządzanie energią głównego koncentratora USB nie jest wyświetlane pole wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów.

W celu obejścia problemu można wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie magistrali USB, edytując rejestr. W wyniku sytuacji wyścigu w funkcji Selektywne zawieszanie urządzenie USB może przestać odpowiadać. Funkcja Selektywne zawieszanie powoduje wstrzymanie urządzenia USB w celu wydajnego zarządzania energią czerpaną z baterii, umożliwiając komputerowi wyłączenie urządzenia USB. Jednak czasami ta funkcja może nie wznawiać poprawnie działania urządzeń USB. Z tego powodu urządzenie USB nie reaguje na próbę jego użycia.

Tę funkcję można wyłączyć dla produktów serwerowych, w przypadku których zarządzanie energią nie jest tak istotne lub wymagane.

Ważne W tej sekcji lub metodzie albo w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Dla większego bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie WindowsAby wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie użyj pola Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Edytor rejestru.

 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB

 4. Jeśli jest obecny wpis rejestru DisableSelectiveSuspend, kliknij go dwukrotnie. Jeśli brakuje tego wpisu, utwórz go. Aby utworzyć wpis, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  2. Wpisz ciąg DisableSelectiveSuspend, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 5. W polu Dane wartości wpisz wartość 1 w celu wyłączenia funkcji Selektywne zawieszanie, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany? .

Przyczyna

Ten problem może występować wskutek problemu z synchronizacją, który uniemożliwia komputerowi wykrycie urządzenia USB.

Problem ten jest od pewnego czasu badany przez firmę Microsoft i producentów układów wykorzystywanych w interfejsach USB. Jednak na chwilę obecną wyniki nie są rozstrzygające ze względu na sporadyczny charakter problemu.

Stan

Firma Microsoft bada ten problem i opublikuje w tym artykule więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×