Wprowadzenie

Funkcje portalu w wersji 8.1.2.28 dla programu Microsoft Dynamics CRM są teraz dostępne. Ten artykuł zawiera opis ulepszeń uwzględnionych w tej aktualizacji oraz uzyskiwanie zaktualizowanych rozwiązań. Aby zapoznać się z pełną listą wszystkich aktualizacji portalu opublikowanych do dnia i odpowiadających im artykułów z bazy wiedzy Knowledge Base, zobacz artykuł kb #3181191.

Uaktualnianie do funkcji portalu wersja 8.1.2.28 dla programu Microsoft Dynamics CRM

Ta wersja zawiera zaktualizowanego hosta portalu i zaktualizowany pakiet rozwiązania. Jeśli wdrażasz nowy portal, gdy ta aktualizacja będzie dostępna, wdrożenie automatycznie uwzględni wszystkie ulepszenia w ramach tej aktualizacji. Jeśli jednak wdrożono Portal przed tą aktualizacją, musisz uaktualnić rozwiązania portalu w programie Dynamics CRM, aby móc korzystać z niektórych lub wszystkich uwzględnionych ulepszeń. Aby uzyskać instrukcje dotyczące uaktualniania rozwiązań portalu, zobacz ten artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base.

Nowe funkcje wprowadzone w portalu funkcje w wersji 8.1.2.28 dla programu Microsoft Dynamics CRM

 • Ulepszone środowisko podczas dodawania niestandardowej nazwy domeny do portalu. W tej wersji wprowadzono bardziej intuicyjne i usprawnione środowisko użytkownika podczas dodawania niestandardowej nazwy domeny do portalu.

 • Uruchom ponownie Portal jednym kliknięciem. Na stronie Zarządzanie portalem podano nową akcję umożliwiającą administratorowi łatwe ponowne uruchomienie witryny sieci Web portalu.

 • Zmienianie adresu URL organizacji usługi CRM Online skojarzonej z portalem. Dzięki tej wersji Administratorzy mogą teraz łatwo modyfikować adres URL usługi CRM Online, z którą jest skojarzony Portal za pośrednictwem strony Zarządzanie portalem.

Problemy rozwiązywane przez funkcje portalu w wersji 8.1.2.28 dla programu Microsoft Dynamics CRM

Wersja 8.1.2.28 rozwiązuje następujące problemy:

 • Dołączanie nieprawidłowych znaków w polu adres URL portalu podczas inicjowania obsługi administracyjno portalu

 • Użytkownicy klikający adres URL w wiadomości e-mail z zaproszeniem mogą otrzymać błąd "nieprawidłowy kod zaproszenia" ze względu na niewłaściwy znak "+".

 • Nie powiodło się aktualizowanie rekordu powiązania witryny sieci Web na stronie Zarządzanie portalem w przypadku korzystania z języka niemieckiego (1031)

 • Zmiany metadanych wprowadzone w formularzach, polach i innych obiektach, które można modyfikować w programie CRM, nie były odzwierciedlane w skojarzonym portalu

 • Pakiety portalu partnerów nie były poprawnie aktualizowane w najnowszej wersji

 • Dodanie filtru atrybutów do listy jednostek wyzwoli błąd w określonych warunkach

 • Do wykonania akcji pobierania dodanej do listy jednostek może zostać wyświetlony komunikat "żądanie JSON było zbyt duże, aby można było je deserializować" i "nie można uzyskać właściwości" indexOf "lub odwołania zerowej" odwołanie o wartości null "

 • Powiązany filtr rekordów nie umożliwia filtrowania odnośników na podstawie skonfigurowanej relacji w programie Dynamics CRM

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×