Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Tworzenia skrzynki pocztowej w środowisku Microsoft Exchange Server 2010.

  • Możesz zalogować się do skrzynki pocztowej za pomocą programu Outlook.

  • Stosowanie reguły do folderu Skrzynka odbiorcza w programie Outlook. Ta reguła zawiera określony użytkownik, który nie ma adresu e-mail.

  • Możesz otrzymywać wiadomości e-mail od innego użytkownika.

W tym scenariuszu proces EdgeTransport.exe ulega awarii na serwerze Exchange Server 2010. Ponadto następujące zdarzenia są rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Obejście

Do identyfikacji reguły, który jest przyczyną problemu, zrzutu awaryjnego EdgeTransport.exe być uzyskane i wysłane do inżyniera pomocy technicznej produktów firmy Microsoft do analizy.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×