Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy pakiet zbiorczy aktualizacji jest zainstalowany w środowisku, które zawiera wiele witryn usługi Active Directory.

 • Witryny powinny mieć serwery dostępu klienta z Internetu.

 • Wewnętrznych i zewnętrznych adresów URL są skonfigurowane na serwerach dostępu klienta z Internetu.

 • Podczas próby zsynchronizowania urządzenia do skrzynki pocztowej za pomocą programu Microsoft Exchange ActiveSync (EAS).

 • Urządzenie wysyła EAS żądania do serwera dostępu klienta, który nie znajduje się w lokacji usługi Active Directory, na którym znajduje się serwer skrzynki pocztowej.

W tym scenariuszu urządzenie pobiera komunikat odpowiedzi przekierowania HTTP 403 zamiast oczekiwanych odpowiedzi przekierowania HTTP 451. Następnie proces synchronizacji nie powiedzie się.

Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Log Name: Application Source: MSExchange ActiveSync Date: Date and Time Event ID: 1044 Task Category: Requests Level: Warning Keywords: Classic User: N/A Computer: COMPUTER Description: The Client Access server doesn't have the InternalURL value set for the Microsoft-Server-ActiveSync virtual directory. This prevents Exchange ServiceDiscovery from finding the MobileSyncService information for user MBX server . At least one Client Access server in the user's mailbox Active Directory site must have the InternalURL value set. The format for the InternalURL value is https://hostname/Microsoft-Server-ActiveSync

Uwagi

 • Jeżeli ten problem występuje w przypadku w pomieszczeniach tylko do instalacji programu Exchange Server 2010, rejestrowany jest wpis w plikach dziennika usług Internet Information Services (IIS). Oto przykładowy wpis to:

  Date Time 214.21.84.142 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas Cmd=Provision&DeviceType=DeviceType&User=user1 &DeviceId=DeviceId&Log=RdirTo:https%3a%2f%2fmail-eu.contoso.coml%2fMicrosoft-Server-ActiveSync_V25_LdapC1_Cpo19984_Fet20015_S130_Error:DiscoveryInfoMissing_Mbx:mbx1.contoso.com_Budget:(D)Conn%3a1%2cHangingConn%3a0%2cAD%3a%24null%2f%24null%2f0%25%2cCAS%3a%24null%2f%24null%2f0%25%2cAB%3a%24null%2f%24null%2f0%25%2cRPC%3a%24null%2f%24null%2f0%25%2cFC%3a%24null%2f0%2cPolicy%3aDefaultThrottlingPolicy%2cNorm_ 443 contoso\user1 192.168.0.20 UserAgent - 403 0 0 1477 523 20046

 • Następująca kwerenda dziennika Parser Studio służy do identyfikowania użytkowników, którzy jest narażony w przypadku wystąpienia tego problemu:

  SELECT COUNT(*) AS Hits, cs-username AS UserFROM '[LOGFILEPATH]' WHERE cs-uri-query LIKE '%DiscoveryInfoMissing%'
  GROUP BY User
  ORDER BY Hits DESCPrzyczyna

Ten problem występuje na urządzeniach Android i Windows Phone 8, ponieważ nie zawiera listę typów urządzeń i modele weryfikowanych przez konstrukcję DeviceCapability.RedirectDeviceTypes , typ i model urządzenia.

Ten problem występuje na IOS firmy Apple, ponieważ żądania od urządzeń iOS nie zawierają informacji o wersji EA lub ciąg urządzenia. W związku z tym funkcja DeviceCapability nie przekierowuje żądanie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

2866475 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla Exchange Server 2010 z dodatkiem SP3

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2746164 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2

2751417 synchronizacja nie powiedzie się, jeśli synchronizacja urządzenia zewnętrznego do skrzynki pocztowej za pomocą EAS w środowisku Exchange Server 2010Aby uzyskać więcej informacji na temat Studio Parser dziennika przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje dotyczące dziennika Parser Studio 2.0
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×