We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ostrzeżenie: Wycofana, nieobserwowana aplikacja klasyczna Internet Explorer 11 (IE11) zostanie trwale wyłączona w niektórych wersjach Windows 10 w ramach aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows (B) z lutego 2023 r. zaplanowanej na 14 lutego 2023 r. Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie trybu IE w przeglądarce Microsoft Edge i wyłączenie IE11 przed tą datą, aby twoja organizacja nie doświadczała zakłóceń w działalności.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz aka.ms/iemodefaq.

Oznaki

Rozważmy następujący scenariusz:

  • Program Internet Explorer 10 jest używany na komputerze z systemem Windows 8.

  • Program Internet Explorer 10 jest domyślnym programem do otwierania stron internetowych.

  • Uruchamiasz aplikację korzystającą z metody LaunchFileAsync na komputerze, takiej jak Microsoft OneDrive.

  • Próbujesz otworzyć plik .html, .xml lub .gif z poziomu aplikacji.

W tym scenariuszu program Internet Explorer 10 nie może otworzyć pliku. Ponadto jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Program Internet Explorer nie może wyświetlić strony sieci Web.

Uwaga Metoda LaunchFileAsync służy do uruchamiania domyślnej aplikacji skojarzonej z określonym plikiem. 

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby to zrobić, przejdź do następującej witryny internetowej firmy Microsoft:


http://update.microsoft.com Notatki

  • Ta aktualizacja została po raz pierwszy uwzględniona w następującej aktualizacji zabezpieczeń:

    2817183 MS13-028: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 9 kwietnia 2013 r.

  • Aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, przejdź do następujących witryn internetowych firmy Microsoft:

    http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Status

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×