Symptomy

Wykonywanie dowolnej operacji na programie Microsoft Office PowerPoint, na przykład wpisanie dowolnego tekstu, powoduje awarię aplikacji. Ten problem występuje, jeśli korzystasz z komputera MAC, na którym jest uruchomiony system Windows 7. 

Rozwiązanie

Metoda 1 Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Control Pannel.

  2. Kliknij pozycję zegar, język i region, kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

  3. Kliknij pozycję Zmień klawiatury

  4. Kliknij pozycję Dodaj.

  5. Przewiń w dół do "Polski (Stany Zjednoczone)" i rozwiń go

  6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Stanów Zjednoczonych .

  7. Kliknij przycisk OK.

  8. Kliknij przycisk OK.

  9. Kliknij przycisk OK.

  10. Sprawdź, czy program PowerPoint działa teraz.

Więcej informacji

W przypadku wystąpienia tego problemu mogą być wyświetlane komunikaty o błędach podobne do następujących:

Błąd aplikacji: błąd aplikacji Name: POWERPNT. EXE, wersja: 14.0.4754.1000, sygnatura czasowa: 0x4b967cf0 modułu powodującego błąd: MSCTF. dll, wersja: 6.1.7600.16385, sygnatura czasowa: 0x4a5bda69 kod wyjątku: aplikacja 0xc0000005 Fault Name: POWERPNT. EXE, wersja: 14.0.4754.1000, sygnatura czasowa: 0x4b967cf0 modułu powodującego błąd: KERNELBASE. dll, wersja: 6.1.7600.16385, sygnatura czasowa: 0x4a5bdaae kod wyjątku: 0xe0000002

W Podglądzie zdarzeń są wyświetlane następujące informacje:

Nazwa aplikacji powodującej błąd: POWERPNT. EXE, wersja: 14.0.4754.1000, sygnatura czasowa: 0x4b967cf2 modułu powodującego błąd: KERNELBASE. dll, wersja: 6.1.7600.16385, sygnatura czasowa: 0x4a5bdfe0 kod wyjątku: rozsunięta awaria: 0x000000000000aa7d identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1498 uruchamianie aplikacji: 0x01cb8b4cd41ee910 błąd Ścieżka modułu powodującego błąd pliku: Identyfikator raportu C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll: 2077adb0-f740-11df-bcb0-00236cad10a1 szczegółowy widok + system-dostawca [nazwa] błąd aplikacji-EventID 1000 [kwalifikatory] 0 Level 2 Task 100 Keywords 0x80000000000000-TimeCreated [SystemTime] 2010-11-23T20:27:44.000000000 Z EventRecordID 19162 Channel Application Carthage Security-EventData POWERPNT. EXE 14.0.4754.1000 4b967cf2 KERNELBASE. dll 6.1.7600.16385 4a5bdfe0 c0000005 000000000000aa7d 1498 01cb8b4cd41ee910 C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\POWERPNT. EXE C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll 2077adb0-f740-11df-bcb0-00236cad10a1

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×