Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Możesz skorzystać z dwiema lokacjami usługi Active Directory w środowisku Microsoft Exchange Server 2013 zbiorczej aktualizacji 3.

  • Każda witryna ma inny zewnętrzny adres URL skonfigurowane.

  • Uwierzytelnianie oparte na protokole formularza jest skonfigurowany dla katalogów wirtualnych programu Outlook Web App w obu lokacjach usługi Active Directory.

  • Ustawiono krzyżowymi dyskretnym przekierowanie dla aplikacji sieci Web programu Outlook.

  • Użytkownik uzyskuje dostęp do adresu URL aplikacji sieci Web programu Outlook innej witryny.

W tym scenariuszu użytkownik zobaczy komunikat o readresowaniu ręcznym i zewnętrznego adresu URL serwera dostępu klienta w lokacji usługi Active Directory. Oczekuje się, że użytkownik zauważa dyskretnym przekierowanie do zewnętrznego adresu URL.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu wad logiki serwera proxy aplikacji sieci Web programu Outlook i przekierowanie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący dodatek service pack:

2926248 Opis dodatku Service Pack 1 dla Exchange Server 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak ustawić uwierzytelnianie oparte na protokole formularza przez uruchomienie apletu polecenia Set-OwaVirtualDirectory , przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje na temat polecenia cmdlet Set-OwaVirtualDirectoryAby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania programu Outlook Web App katalogów wirtualnych, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Jak wyświetlić lub skonfigurować katalogi wirtualne aplikacji sieci Web programu OutlookAby uzyskać więcej informacji na temat buforowania i Przekierowanie przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje dotyczące serwera proxy i przekierowaniaAby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Outlook Web App krzyżowymi dyskretnym przekierowanie przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

OWA krzyżowymi dyskretnym przekierowanie Exchange 2010 z dodatkiem SP2

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×