Podsumowanie

W tym artykule opisano przełączniki wiersza polecenia, których można użyć po uruchomieniu wersji systemu MS-DOS (Scanreg.exe) lub wersji systemu Windows (Scanregw.exe) narzędzia Kontroler rejestru.

Więcej informacji

Składnia

System MS-DOS w wersji:Scanreg.exe [/ Backup] [/ restore] ["/ comment = <tekst>"] [/ fix] Scanreg.exe [backup] [/ restore] ["/ comment = <tekst>"] [/ fix] [/ opt]wersji systemu Windows:Scanregw.exe [/ Backup] ["/ comment = < tekst> "] [/autoscan] [/scanonly] [nazwa_pliku]

Opis przełączników

Poniższa lista zawiera każdy przełącznik wiersza polecenia i jego opis: Switch Description ---------------------------------------------------------------------- /backup Backs up the registry and related files without displaying any prompts. /restore Displays a list of available backup files, sorted by the date and time the backup was created. "/comment=<text>" Enables you to add a descriptive comment to the registry backup. /fix Repairs any damaged portions of the registry, and optimizes it by rebuilding it without unused space. /autoscan Automatically scans the registry and backs it up without displaying any prompts if there is no backup for that date. /scanonly Scans the registry and displays a message if any errors are found. This switch does not back up the registry. filename Scans the registry file specified and displays a message indicating whether or not any errors were found. This switch does not back up the registry. /opt The /opt command-line switch causes the Registry Checker tool to optimize the registry by removing unused space. Pojawi się okno dialogowe wyników skanowania rejestru, tylko wtedy, gdy użyjesz polecenia Scanregw.exe bez przełączników wiersza polecenia. Jeśli zostaną znalezione żadne błędy rejestru, po uruchomieniu Scanregw.exe, monit utworzyć kopię zapasową bieżącego rejestru. "/ Comment = < tekst >" przełącznika można używać samodzielnie lub z / Backup przełączyć. Na przykład, jednego z następujących wierszy wpisz w wierszu polecenia: scanreg.exe "/ comment = jest to kopia zapasowa rejestru" scanreg.exe/backup "/ comment = jest to kopia zapasowa rejestru"pierwszy wiersz polecenia rozpoczyna się użytkownik graficznego narzędzia Kontroler rejestru Interfejs (GUI) i monituje o utworzenie kopii zapasowej rejestru. Drugi wiersz polecenia tworzy kopię zapasową rejestru i dodaje komentarz bez konieczności uruchamiania graficznego interfejsu użytkownika narzędzia Kontroler rejestru. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Kontroler rejestru zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

183887 opis narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows (Scanreg.exe)

183603 jak dostosować ustawienia narzędzia Kontroler rejestru

201655 komunikat o błędzie: dobry rejestru zostały przywróconeAby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania narzędzia Kontroler rejestru kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz rejestru, a następnie kliknij dwukrotnie temat "Kontroler rejestru".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×