Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Aktualizacje zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework obsługują różne przełączniki wiersza polecenia. Przełączniki są obsługiwane zależnie od instalatora powiązanych elementów użytego do utworzenia pakietu aktualizacji. W przypadku wersji programu Microsoft .NET Framework zawartych w obsługiwanych wersjach systemu Windows obsługiwane są standardowe przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows. W przypadku innych wersji programu Microsoft .NET Framework obsługiwane są przełączniki wiersza polecenia opisane w tym artykule.

Streszczenie

Firma Microsoft tworzy pakiety aktualizacji oprogramowania, stosując kilka różnych formatów samowyodrębniających się plików, które automatycznie uruchamiają program instalacyjny zawarty w pakiecie. W tym artykule opisano przełączniki wiersza polecenia, których można używać w przypadku aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework

Więcej informacji

Jak ustalić typ pakietu aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework?

Aby ustalić, jakie przełączniki wiersza polecenia obsługuje dany pakiet aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework, należy użyć jednej z poniższych metod.

Metoda 1

  1. Sprawdzenie nazwy pliku pakietu aktualizacji

  2. Jeśli nazwa pliku zaczyna się ciągiem „Windows…”, jest to pakiet aktualizacji typu Autonomiczny pakiet aktualizacji firmy Microsoft.

  3. Jeśli nazwa pliku zaczyna się ciągiem „NDP…”, jest to pakiet aktualizacji typu Aplikacja.


Metoda 2

  1. Kliknij pakiet aktualizacji prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Na karcie Szczegóły sprawdź pole Wartość dotyczące właściwości Typ.

  3. Pole Wartość zawiera typ pakietu instalatora. Na przykład:


Przełączniki wiersza polecenia dla poszczególnych typów pakietów aktualizacji

Autonomiczny pakiet aktualizacji firmy Microsoft

Pakiety aktualizacji programu Microsoft .NET Framework utworzone dla narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) obsługują standardowe przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji i listę obsługiwanych przełączników wiersza polecenia, zobaczOpis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update w systemie Windows.

Aplikacja

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework typu Aplikacja obsługują przełączniki opisane w poniższej tabeli.

Przełącznik

Opis

/?

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/q

Tryb cichy. Użytkownik nie musi wprowadzać żadnych informacji i nie są wyświetlane żadne informacje wyjściowe.

/norestart

Jeśli dowolna z aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia systemu, nie pojawia się monit o ponowne uruchomienie ani nie jest ono wykonywane.

/uninstall

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×