Symptomy

Rozważmy następujący scenariusz w Microsoft Skype Business Server 2015:

  • Podczas definiowania przekierowania na udostępnionych wygląd linii (SLA) grupy nieodebrane opcję użytkownika C SLA jest zajęty przy użyciu polecenia cmdlet Set-CsSlaConfiguration .

  • Użytkownik A wywołuje użytkownika B.

  • Użytkownik B przekazuje wywołanie SLA.

W tej sytuacji przekazywanie SLA C użytkownika nie powiedzie się.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ zaproszenie wysyłane, gdy wywołanie jest przesyłany dalej przez SLA zawiera zarówno nagłówki określone przez.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., przedni koniec serwera i serwera granicznego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×