Przesyłanie strumieniowe problemów, które są związane z Microsoft Media Foundation w systemie Windows 7

Objawy

Poprawka jest dostępna dla Microsoft Media Foundation w systemie Windows 7. Ta poprawka rozwiązuje następujące problemy przesyłania strumieniowego, które odnoszą się do platformy Media Foundation:

Problem 1

Nie można kierować strumienia niektórych plików audio do wielu urządzeń, w tym samym czasie. Te pliki audio używają koderów-dekoderów Menedżera kompresji Audio (ACM). Jeśli ACM kodery-dekodery są używane do dekodowania formatu plików, ten problem dotyczy następujących formatów audio: Adaptive Delta Pulse kod modulacji (ADPCM), Mu prawo i Microsoft GSM 6.10 Audio (GSM 610). Jeśli ACM kodery-dekodery są używane do kodowania, problem dotyczy MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3).

Problem 2

Wyzwolić nieodwracalny błąd podczas wyszukiwania za pomocą cyfrowego wideo w formacie Audio Video Interleave (AVI). W związku z tym nie można używać, edycji wideo.

Problem 3

Gdy używasz czytnika źródła Media Foundation (MF) do poszukiwania przez wywołanie funkcji SetCurrentPosition , funkcja zawiedzie i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie E_INVALIDARG . Ten problem występuje po wykonaniu zmiany formatu dynamicznego.

Problem 4

Podczas dekodowania wideo, który ma format dynamicznych zmian za pomocą czytnika źródła MF, wystąpi problem uszkodzonego ramki lub wystąpi nieodwracalny błąd. Ten problem występuje po wykonaniu zmiany formatu dynamicznego.

Wydanie 5

Możesz włączyć Direct3D i dekoder przyspieszanie wideo DirectX (DXVA) do dekodowania zawartości Windows Media Video (WMV). Po użyciu czytnik źródła MF szukać poprzez wideo, można zauważyć, że ramki wyjście wideo z dekodera jest niepoprawny.

Problem 6

Podczas czytnik źródła MF umożliwia uzyskanie typ nośnika pojawia się nieprawidłowy typ nośnika dla strumienia. Nie wybrano nieprawidłowy typ nośnika dla strumienia wyjściowego.

Przyczyna

Przyczyna problemu 1

Ten problem występuje, ponieważ otoki ACM umożliwia tylko jedno wystąpienie kodery-dekodery do być aktywne w danej chwili.

Przyczyna problemu 2

Ten problem występuje, ponieważ platformy Media Foundation rozpoznaje tylko pierwszego strumienia mimo AVI zawiera wiele strumieni.

Przyczyną problemu 3

Ten problem występuje, ponieważ czytnik źródła MF ustawia nieprawidłowy typ nośnika na źródło nośników po wykonaniu zmiany formatu dynamicznego.

Przyczyną problemu 4

Ten problem występuje, ponieważ czytnik źródła MF Resetuje Alokator wideo w złym czasie po wykonaniu zmiany formatu dynamicznego.

Przyczyną problemu 5

Ten problem występuje z powodu błędu w dekoder DXVA dla zawartości WMV.

Przyczyną problemu 6

Ten problem występuje z powodu błędu w programie reader źródła MF.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update w sieci Web:

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×