Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Włączanie usługi Open Up Analytics

UWAGA: W tym momencie zamkniemy pilotaż części Analitycznej usługi Open Up.  OneNote i Forms są nadal obsługiwane i będą nadal obsługiwane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Do włączenia usługi Open Up Analytics są wymagane uprawnienia administratora dzierżawy. W tym celu przejdź do strony:

https://aka.ms/openupconsent

Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się — w tym celu użyj konta administratora dzierżawy.

Zrzut ekranu logowania się do konta Microsoft

Po zalogowaniu się zostaną wyświetlone warunki użytkowania usługi w wersji Preview. Jeśli chcesz uczestniczyć w wersji Preview, musisz zaakceptować te warunki użytkowania usługi (przewijaj w dół, aż pojawi się przycisk Zaakceptuj).

Po wyrażeniu zgody nastąpi przejście do strony głównej usługi Open Up Analytics. Od tej chwili wszyscy nauczyciele w Twojej dzierżawie będą mogli uzyskiwać dostęp do usługi Open Up Analytics, przechodząc do witryny https://aka.ms/openupdashboards i logując się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów Open Up Resources, zobacz Jak używać materiałów Open Up Resources..

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×